EconomiaNotícies

S’amplien els ajuts urgents per evitar que les famílies més vulnerables perdin l’habitatge

El Departament de Territori ha ampliat els supòsits pels quals les famílies més vulnerables poden accedir a les prestacions econòmiques d’especial urgència, destinades a afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge. L’objectiu d’aquest tipus d’ajuts, que s’atorguen a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és tant evitar la pèrdua de l’habitatge on viuen com per garantir l’accés a un nou pis per a aquelles famílies que ja l’han perdut.

“Per optar a aquestes prestacions és necessari i vinculant un informe social favorable dels serveis socials municipals o especialitzats”

Fins ara, aquests ajuts s’atorgaven a les famílies que tinguessin un deute de lloguer o del préstec hipotecari, que es trobessin en un procés de desnonament per manca de pagament, dones víctimes de violència masclista i les famílies amb valoració favorable procedents de les meses d’emergència econòmica i social.

Amb l’ampliació…

…es permet que també hi tinguin dret les persones que hagin iniciat un procediment d’intermediació a l’empara de la Llei estatal pel dret a l’habitatge (12/2023), les famílies que provinguin d’habitatges gestionats per les entitats del tercer sector a través de la Xarxa d’habitatges d’inserció social, així com els casos derivats del Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025 i que disposin d’un pla de treball en fase d’acompliment.

Evitar la pèrdua de la residència habitual i permanent de les famílies és una de les línies d’actuació del Departament de Territori per afrontar el risc d’exclusió social residencial més immediat, és a dir, la d’aquelles famílies que tenen un risc imminent de perdre l’habitatge habitual o aquelles que ja l’han perdut i que necessiten ajuda per pagar el lloguer del nou pis. Segons les darreres dades tancades, de gener a setembre de 2023 s’han atorgat 1.945 ajuts urgents, amb un import de gairebé 5,4 milions d’euros.

Tipus d’ajuts d’urgència

🔴En el cas dels ajuts per evitar la pèrdua de l’habitatge:

  1. Deute de lloguer o deute hipotecari: La quantia es fixa d’acord amb el deute acreditat. L’import màxim és de 4.500 euros i es pot atorgar per a un període màxim del deute de dotze mesos, encara que l’import total concedit no arribi a la quantitat màxima anterior.
  2. Prestació complementària per possibilitar la continuïtat en el pagament del lloguer: L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals. L’ajut dona dret a dotze mensualitats tot i que es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre i quan se sol·liciti la renovació.

🔴En el cas dels ajuts per accedir a un nou habitatge en règim de lloguer quan l’habitatge habitual ja s’ha perdut, s’inclou:

  1. La prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge, que inclou prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer: L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual del nou habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals. L’ajut dona dret a dotze mensualitats tot i que, com en el cas anterior, es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre i quan se sol·liciti la renovació. La prestació complementària s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.

Pel que fa als topalls que han de tenir les rendes de lloguer o les quotes hipotecàries per poder obtenir aquests ajuts, s’han establert els mateixos límits que hi ha per a la concessió dels ajuts ordinaris per al pagament del lloguer i que són de: 900 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona, i de 600 euros per a les demarcacions de Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Amplia la informació

Per ampliar la informació pública de la Generalitat, consultar els requisits i solventar tot tipus de dubtes fes clic aquí. Per accedir directe a les sol·licituds es poden presentar a través d’aquest altre enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button