Termes i condicions de venda

1- Generals:
Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya peninsular i Illes, per LA FÁBRICA DE LAS SONRISAS, SL, amb CIF. B01917830, d’ara endavant LFDLS amb destinació a persones físiques i jurídiques.

Tot comanda feta a LFDLS implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de LFDLS vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per LFDLS. El fet que LFDLS no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos a el dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d’ordre públic contràries a això.

2- Preus:
Els preus publicats en www.lafabricadelassonrisas.com són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a LFDLS.

LFDLS es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda d’un client amb qui existeixi un litigi o tingui dubtes raonables sobre la legitimitat de la mateixa.

3- Maneres de pagament:
El pagament de les compres en www.lafabricadelassonrisas.com s’efectua mitjançant targeta de crèdit. Les targetes de crèdit acceptades són: Visa, Mastercard i 4B. L’import de les compres es carregarà en el compte bancari de el client un cop rebuda la confirmació de l’autorització per part dels centres de pagament bancari. En cas de produir-se un rebuig de banc, la comanda serà anul·lada de forma automàtica. En cas que la compra s’hagi realitzat efectivament pel client que exigeixi l’anul·lació de l’càrrec, aquest haurà de rescabalar LFDLS dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d’aquesta anul·lació.

4- Producte:
Les ofertes presentades per LFDLSson vàlides dins el límit de les existències disponibles.LFDLS es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors. Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera a venedor.

5- Trameses:
LFDLS realitza enviaments a Espanya peninsular i Illes
No s’acceptaran comandes amb lliurament en apartats de correus.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada a la comanda. Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça electrònica indicada pel client en l’hora de la seva alta o durant el procés de compra a la web. Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes. No obstant la seva demora no implicarà ni anul • lació de la comanda ni indemnització. Una comanda es considera lliurat a partir de el moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició de client o persona autoritzada per aquest, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de transports. Correspon a el client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament i notificar-ho a LFDLS.

Tots els productes en estoc es lliuraran dins d’un termini màxim de 15 dies (exceptuant dissabtes, diumenges i festius) a partir de el moment en què el client rebi la notificació d’estat de “demanat enviat”, tret que s’especifiqui de manera diferent dins de la fitxa del producte o durant el procés de compra, o que es notifiqui degudament a el client via correu electrònic.
Tenint també l’opció dins del web, de poder adquirir productes en servei exprés en un termini de 24 a 72 hores en Península.

6- Polítiques de devolucions i anul · lacions

6-1 Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, Si la causa de la devolució fos que l’article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, LFDLS càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament.

Si els productes lliurats no s’ajusten en naturalesa o qualitat a les especificacions indicades a la botiga el client deu, sota pena de venciment, formular les seves reclamacions en els set dies següents al lliurament.

En cas de retard, trencament o de recepció d’una comanda incomplet, el client podrà dirigir al nostre “Servei d’atenció al client“.

6-2 Anul·lació de comanda:

Ja que treballem amb producte personalitzat, I fabriquem sota demanda 1 a 1, tots els encàrrecs que es realitzen a la web, no es podrà anul·lar cap comanda que ja estigui fabricat. Més o menys 2/3 dies després de la recepció de la comanda realitzada. Caldrà comunicar-ho al nostre servei d’atenció el client abans que comenci el procés de fabricació (nomenat a dalt)

7- Protecció de dades

Veure Política de Privacitat

Back to top button