Notícies

Proposta de Lloret en Comú: IMPULSAR AL MUNICIPI DE LLORET DE MAR UN PLA LOCAL DE SALUT

Compartim la Moció presentada per Lloret en Comú, que es debatrà avui dilluns 31 de gener del 2022 al Ple Municipal a Lloret de Mar amb la intenció que sigui recolzada per una majoria:

MOCIÓ PER IMPULSAR AL MUNICIPI DE LLORET DE MAR UN PLA LOCAL DE SALUT
El confinament i les diferents restriccions que els Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han hagut d’aplicar per a pal·liar les conseqüències sanitàries ocasionades per la COVID- 19 ha desencadenat brots que han posat en alerta els especialistes en salut mental. Tot i això, i com ha passat en altres àmbits de la nostra societat, la crisi provocada per la pandèmia a fet aflorar allò que ja teníem amb noves i aguditzades dimensions. Vivim noves i velles angoixes, noves i velles expressions dels patiments, i tot acompanyat de l’orfandat de les nostres joves i grans de no saber com ser ateses, escoltades ni ajudades.


L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, a finals del mes de juliol de l’any 2020, va presentar el resultat de l’enquesta “Salut en temps de confinament” que volia donar a conèixer i avaluar l’impacte que el confinament, provocat per la pandèmia de la COVID-19, podia tenir sobre la salut, el benestar emocional i els estils de vida de la ciutadania. Els resultats de l’enquesta confirmen que la mesura de confinament, tot i ser molt efectiva per a la protecció davant el contagi, ha tingut un elevat cost per a la salut mental de les persones, a més d’un elevat cost social i econòmic. De l’explotació de la resposta de les 37.810 persones que van fer l’enquesta destaca que:

 • Es triplica el percentatge de població que refereix simptomatologia de depressió i malestar emocional durant el confinament.
 • El percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és quatre vegades més gran que abans del confinament; es triplica el consum de hipnosedants prescrits, i el de no prescrits augmenta 10 vegades.
 • Els joves-adults i els i les estudiants, les dones, les persones amb menys estudis i aturades són els grups més afectats, amb gairebé el doble de risc de patir depressió, ansietat o malestar emocional.
  Una de les evidències de l’enquesta, és que els trastorns psicològics són comuns a tota la societat, però afecten molt més quan les persones que ja venen d’una situació de vulnerabilitat prèvia, com pot ser la soledat, la manca de recursos, la manca d’expectativa d’autonomia o l’aïllament.
  A banda, segons el CEO, arran del confinament:
 • El 53% de persones entre 18 i 34 anys presenten problemes de concentració. – El 37% de persones tendeix a no voler pensar ni parlar dels problemes.
 • El 49% de persones ha patit depressió o desesperança.
 • El consum de psicofàrmacs entre les més joves ha augmentat 3,5%.
  Considerem que ara més que mai és l’hora de fer real l’atenció comunitària. Una vella i cíclica reivindicació que recorda que emmalaltim junts i que ens podem ajudar a recuperar el benestar.
  En un context com el que tenim ara mateix és imprescindible un Pla Local de Salut que sigui l’eix vertebrador de la diagnosis de la salut al nostre municipi, i de les posteriors actuacions. Un Pla que tingui com a referencia el marc legislatiu de referencia a Catalunya: la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A partir d’aquí i amb relació directa amb les autoritats sanitàries locals el.laborar el Pla Local de Salut. Per tot això exposat, el Grup Municipal de Lloret En Comú proposa al ple de l’Ajuntament de l’adopció dels següents acords:
  PRIMER.- Instar a la Regidoria de Salut Pública de Lloret de Mar a possar-se en contacte amb les autoritats sanitàries locals i amb les entitats i associacions relacionades amb la salut del nostre municipi, per tal de el.laborar un Pla Local de Salut del municipi de Lloret de Mar.
  SEGON.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), Diputació de Girona (DipSalut), Corporació de Salut de la Selva Maresme, ABS Loret-Tossa, Creu Roja, Càrites de Lloret de Mar i a les diferents direccions dels centres educatius del nostre municipi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button