EconomiaNotícies

“Una oportunitat única perquè l’ajuntament pugui construir habitatge social”

Drets Socials obre el procés de selecció de projectes per construir habitatges subvencionats amb els Fons Next Generation.

 • Aquesta línia de subvenció dels FNG compta amb 160 milions d’euros que permetran la construcció d’uns 3.000 habitatges de protecció social
 • La subvenció pot arribar als 50.000 euros per habitatge construït
 • Cervera fa una crida als ajuntaments per tal que cedeixin terrenys: “Estem davant una gran oportunitat perquè puguin construir habitatge social” 

El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha publicat al DOGC  les condicions d’accés  per a la selecció de propostes d’actuacions per accedir al Progama d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social d’edificis energèticament eficients que preveu  el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per  la Unió Europea  amb els Fons Next Generation. Aquesta línia de subvenció dels FNG compta amb 160 milions d’euros que permetran la construcció d’uns 3.000 habitatges de protecció social. 

La convocatòria determina les condicions que han de tenir els projectes per poder presentar-se posteriorment  a la convocatòria per a la concessió de les subvencions.  

Les propostes han de complir, entre altres,  les següents condicions:

 • El sòl ha de ser de titularitat pública
 • Els habitatges han de tenir una superfície màxima de 75 m2, tot i que poden disposar d’elements annexos vinculats, com aparcaments o trasters.
 • Hauran d’incloure paràmtres de sostenibiltiat i eficiència energètica com disposar  d’un consum d’energia primària no renovable adequat als límits establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació, segons l’àrea climàtica, entre altres.
 • Es qualificaran amb protecció oficial de caràcter indefinit i s’hauran de destinar a lloguer o cessió d’ús per a destinataris amb ingressos que no superin 4 vegades l’IRSC.

Una gran oportunitat pels ajuntaments 

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha destacat que estem “davant una gran oportunitat perquè els ajuntaments puguin construir habitatge social” i ha fet una crida als consistoris catalans per tal que cedeixin terrenys per a poder dur a terme la construcció de pisos.

Poden presentar-se a aquest procés de selecció:

 • Les administracions públiques i altres ens públics que tinguin titularitat de sòl d’ús residencial o d’edificis que actualment no estan destinats a habitatges on s’hi puguin desenvolupar promocions d’habitatge residencial.
 • Les entitats adjudicatàries de drets de superfície o concessions administratives sobre sòl públic on es puguin desenvolupar promocions d’habitatges
 • Persones jurídiques privades titulars de sòl que es comprometin a cedir de forma gratuïta la propietat del sòl a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o a l’ajuntament del municipi corresponent, per un termini de 99 anys.

Criteris de selecció per accedir a la subvenció dels FNG

Els criteris per a la selecció de les propostes que es presentin estan detallats en la convocatòria, i tenen a veure tant amb aspectes relatius a aconseguir un equilibri territorial,  com per afavorir l’accés de les famílies amb condicions d’especial vulnerabiltiat i  també aspectes relacionats amb les característiques tècniques del projecte.

Així doncs, obtindran més puntuació les promocions que:

 • Se situin en municipis declarats com a àrees de demanda forta i acreditada
 • Les que reservin més del 25% de la promoció per a joves menors de 35 anys o per a contingències especials (meses d’emergències, persones amb discapacitat intel·lectual, col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social, refugiats, persones  de més de 65 anys, dones víctimes de violència familiar i masclista, víctimes de terrorisme, famílies nombroses i famílies monoparentals amb fills, persones dependents o amb discapacitat, i les famílies que tinguin al seu càrrec, i persones separades o divorciades).
 • Els projectes que es desenvolupin amb finançament  públic-privat i els situats en sòl públic adjudicat de manera gratuïta, entre altres.

Un cop s’hagi resolt aquesta primera fase, les propostes seleccionades s’hauran de presentar a la convocatòria de subvenció. L’import màxim subvencionable  serà de 700 euros/m2 de superfície útil i 50.000 euros per habitatge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button