El PobleNotícies

Protecció Civil publica una guia pràctica adreçada als nous alcaldes i alcaldesses per estar preparats en cas d’emergència al seu municipi

 1. La guia s’ha incorporat en un apartat específic dins la web de protecció civil adreçada als municipis, on també hi ha un decàleg de la protecció civil municipal i diverses guies pràctiques
 2. Protecció Civil està fent sessions als alcaldes i alcaldesses destinades a donar a conèixer la web i tots els materials
 3. Podeu consultar tot el material fent clic a l’enllaç Protecció civil per a municipis. Departament d’Interior (gencat.cat)

Protecció Civil de la Generalitat ha publicat una guia pràctica adreçada especialment als nous alcaldes i alcaldesses de Catalunya perquè coneguin quines son les seves funcions i obligacions en matèria de protecció civil i les eines de què disposen en cas d’emergència al seu municipi.

La ‘Guia de resposta en emergència’ repassa quines són les responsabilitats municipals davant d’una emergència; què han de fer els alcaldes o alcaldesses com a autoritats locals de protecció civil; l’activació del pla municipal; la coordinació municipal amb la resta d’administracions implicades en la gestió de les emergències; què ha de conèixer la població del municipi o què fer després de l’emergència, entre d’altres.

Aquesta guia s’ha incorporat en un nou apartat específic creat dins la pàgina web de protecció civil per tal d’oferir al món local una finestra única on puguin trobar tota la informació d’interès i tots els documents vinculats a les responsabilitats dels municipis en matèria de protecció civil i emergències.

A banda de recopilar diferents temes i enllaços que ja constaven a la web genèrica de Protecció Civil, com la informació sobre el plans municipals, el mapa de protecció civil, etc.. s’han incorporat dos novetats importants: 

 1. Un decàleg destinat als alcaldes i alcaldesses amb 10 ítems destacats sobre la protecció civil
 2. 7 guies de diferents temàtiques, entre elles la Guia de resposta en emergència

El personal de protecció civil dels diferents serveis territorials del Departament d’Interior està fent sessions als alcaldes i alcaldesses per a donar a conèixer la web, el decàleg i sobretot la Guia de resposta en emergències.

Aquestes noves eines formen part de la línia estratègia de la Direcció General de Protecció Civil de suport als municipis i s’han publicat en aquest moment coincidint amb els canvis que s‘han produït en molts ajuntaments després de les recent eleccions, amb l’objectiu de poder facilitar als nous alcaldes i alcaldesses el compliment de les seves funcions com a autoritats locals de protecció civil i especialment en cas d’emergència greu que afecti al seu municipi.

Al projecte s’hi incorporaran nous temes o guies a mesura que es considerin necessaris i d’interès per a la protecció civil local, com ara la guia que ja està en elaboració sobre les ajudes i subvencions per a la recuperació de l’emergència.

El decàleg és un document que recull els aspectes més rellevants per entendre què és la Protecció Civil. Els 10 ítems destacats tracten sobre:

 1. Què és la protecció civil i els seus objectius.
 2. Qui és l’autoritat local de Protecció Civil al municipi.
 3. Eines per conèixer els riscos que afecten a cada municipi.
 4. La necessitat d’informar la població de les mesures d’autoprotecció associades a cada risc.
 5. La resposta del municipi a les emergències a través del pla de protecció civil municipal.
 6. La importància d’identificar els elements vulnerables dels municipis i dels mecanismes per avisar-los en cas d’emergència.
 7. L’activació del pla de protecció civil municipal com a cobertura jurídica en la resposta a les emergències.
 8. La direcció del pla municipal i la coordinació dels recursos municipals en cas d’emergència.
 9. La coordinació amb l’autoritat de protecció civil de la Generalitat a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
 10. El suport del voluntariat de Protecció Civil municipal, dels consells comarcals i dels serveis territorials de Protecció Civil de la Generalitat.

Podeu consultar el decàleg de Protecció Civil fent clic aquí.

Quant a les guies de protecció civiper a ens locals, se n’han editat 7 amb diferents temàtiques rellevants per complir amb els objectius de la protecció civil municipal. Tant el decàleg com les guiesdisposen d’un disseny especialment pensat per imprimir en un format més atractiu. També està previst fer una versió impresa de totes les guies destinada als municipis.

Les 7 guies que es poden consultar ara són:

 1. Guia de Resposta en emergència: Repassa quines són les responsabilitats municipals davant d’una emergència, què han de fer els alcaldes o alcaldesses com a autoritats locals de protecció civil, l’activació del pla municipal, la coordinació amb les diferents administracions implicades en la gestió de les emergències, entre d’altres.
 2. Guia dels plans d’emergència municipals: En aquesta guia s’explica en què consisteix el DUPROCIM, com es tramita, quins riscos ha d’incloure i quins són els òrgans municipals en una emergència.
 3. Guia breu sobre els plans d’autoprotecció: o més coneguts com a PAU, són els plans de protecció civil que han d’elaborar determinades activitats i instal·lacions. La guia estableix, entre d’altres, les competències del municipi en relació amb els PAUs, quines activitats estan obligades a elabora un PAU, com es fa la seva tramitació i el procés d’homologació.
 4. Guia de tramitació dels plans de protecció civil municipals – DUPROCIM: detalla les diferents actuacions necessàries per a la tramitació dels plans de protecció civil municipals des de la seva redacció per part del municipi fins a l’homologació final per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Per facilitar la tasca dels municipis s’han elaborat plantilles relaciones amb els diferents tràmits i comunicacions a realitzar.
 5. Guia d’implantació de sirenes d’avís de risc químic: La guia explica aquest sistema d’avís a la població que està vinculat als plans especials d’emergència exterior del sector químic, PLASEQCAT i PLASEQTA. En aquest document s’estableix com i quan s’han d’activar les sirenes i, sobretot, com fer les campanyes divulgatives adreçades a la ciutadania, perquè aquesta les conegui i sàpiga que ha de fer en cas d’activació.
 6. Guia breu del voluntariat de Protecció Civil: En aquesta guia s’explica què són els voluntaris de Protecció Civil dels municipis, com es constitueixen les associacions de voluntaris de protecció civil, què cal fer per ser voluntari i quines són les actuacions que tenen encomanades.
 7. Guia per preparar un simulacre de despatx: Aquesta guia pretén establir les pautes bàsiques per organitzar un simulacre d’aquest tipus i assolir els objectius pels quals estan pensats (familiaritzar-se amb els procediments dels DUPROCIM, treballar la coordinació i comunicació entre els diferents membres que participen en la gestió de l’emergència i familiaritzar-se amb el procés de pressa de decisions).

Podeu consultar l’apartat web per a municipis fent clic a l’enllaç Protecció civil per a municipis. Departament d’Interior (gencat.cat)

One Comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button