NotíciesOferta laboral

Oferta laboral municipal: La Biblioteca de Lloret necessita Tècnic/a Auxiliar

De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, es convoca concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a auxiliar de l’escala d’administració especial per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Llavors, comuniquen que ja està obert el procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca de Lloret de Mar fins el 30 de novembre 2022. Com es habitual per accedir a l’oferta laboral pública cal la presentació d’instància, ja sigui electronicament 👉🏻aquí, o presencialment amb cita previa 👉🏻aquí.

Les bases amb les Condicions per cobrir la plaça esmentada, són les que es relacionen a continuació, al següent enllaç 👉🏻Condicions.

Les aptituds que sol·liciten des del consistori per cubrir la plaça són: Capacitat de relació i comunicació amb els usuaris, Capacitat de treball en equip, Capacitat de treballar de forma autònoma, Capacitat d’adaptació i flexibilitat, Capacitat de resposta ràpida, Capacitat de prendre decisions, Curiositat intel·lectual, Orientació a resultats, Esperit crític, Esperit de síntesi, Empatia, Discreció, Professionalitat, Donar suport al personal bibliotecari en les funcions de caràcter tècnic, Recopilar, conservar, difondre i promocionar les col·leccions, Atenció als usuaris en general a infants i joves, Col·laboració en la gestió del préstec interbibliotecari, Gestió del préstec, Orientació als usuaris quan a la utilització del post d’autopréstec. 

I les tasques relacionades amb el procés tècnic dels documents: Registrar, ordenar i realitzar el control de fons bibliogràfics (monografies, publicacions periòdiques, audiovisuals etc.) i preparació dels mateixos per a la seva posada a disposició del públic, Elaboració de guies vàries, dossiers, Col·laborar en la realització de recomptes i esporgues, Ajut als usuaris en l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC), Expedir carnets d’usuari, Tasques d’informació general, bibliogràfica i de l’organització del fons, espais i activitats de la biblioteca, Recopilar dades estadístiques sota la supervisió del personal tècnic bibliotecari, Col·laborar en el desenvolupament d’activitats culturals i de promoció de la lectura, Tramitar suggeriments i queixes, Control de sales.

Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada sempre respectant el nivell de responsabilitat, coneixements i capacitat corresponent a la categoria del seu lloc de treball.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button