El PobleNotícies

L’INCASÒL convoca el concurs d’arquitectura per a la construcció de 68 habitatges assequibles a Lloret de Mar

  1. La nova promoció comptarà amb una inversió total aproximada de 9 milions d’euros i es preveu que es pugui lliurar l’any 2026
  2. La sostenibilitat ha estat un dels criteris prioritaris de la convocatòria, demanant que les propostes incloguin estratègies per a la reducció de l’impacte ambiental de l’edificació

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, té obert el concurs d’arquitectura per a seleccionar l’equip que redactarà el projecte i dirigirà les obres de construcció d’una promoció d’habitatge assequible a Lloret de Mar, a la Selva. Es tracta d’un edifici de 68 habitatges, que estarà situat a l’avinguda de Blanes, al sector Santa Clotilde Nord (PAU33), destinat a lloguer en règim general de protecció oficial i règim concertat. Els equips d’arquitectura poden presentar les seves propostes fins al proper 15 de setembre. Aquest habitatges es sumaran als 35 habitatges que té l’INCASÒL de lloguer al municipi.

La promoció forma part del Programa d’Habitatge de Lloguer Assequible, impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de l’INCASÒL, amb l’objectiu incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer a preus assequibles a llocs de demanda contrastada, on la població amb menys recursos té dificultats per accedir a l’habitatge.

Detalls de la promoció

Els 68 habitatges es repartiran en cinc plantes i un total de 5.800,82 m2 de sostre. D’aquests, 3.867,21 m2es dedicaran a habitatges de lloguer en règim de protecció oficial i els 1.933,61 m2 restants, a habitatges de lloguer en règim concertat. A més, també es construiran les places d’aparcament que marca el planejament vigent. En total, les obres suposaran una inversió total de 9,01 milions d’euros aportats per l’INCASÒL i es preveu que els habitatges es puguin lliurar l’any 2026.

Els terrenys situats al començament de l’arteria principal d’entrada per ponent al nucli urbà de Lloret de Mar, l’avinguda Vila de Blanes 173 (la carretera GI-682), i limiten al sud amb el carrer Narcís Macià Domènec, a l’est amb una parcel·la de propietat privada i a l’oest amb el carrer de Marfull. Es tracta d’una parcel·la de l’Ajuntament, que cedeix a l’INCASÒL en dret de superfície per 75 anys, prorrogables a 99.

L’Ajuntament, INCASÒL i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han acordat que més d’un 25% dels habitatges construïts es destinaran a joves de fins a 35 anys, i un altre 25% seran per a col·lectius específics previstos a la Llei del dret a l’habitatge.

L’INCASÒL és sensible a l’impacte ambiental que generen les construccions, per això a les convocatòries dels concursos demana que els projectes introdueixin noves tecnologies i nous processos que facilitin la millora dels sistemes constructius i la seva producció, reduint l’impacte ambiental i millorant la qualitat dels habitatges promoguts, tant des del punt de vista de la salut i benestar, com la seva adaptació a les necessitats actuals d’usos i usuaris diversos.

El creixement urbà 

L’estructura urbana de Lloret de Mar està formada per un nucli històric consolidat i centre aglutinador del municipi, una sèrie de barris nascuts de l’expansió urbana de la segona meitat del segle XX i un nombre d’urbanitzacions repartides tant en el litoral com en el interior. La parcel·la on es desenvoluparà la promoció d’habitatges forma part del polígon d’actuació urbanística Santa Clotilde Nord (PAU33), que es veu reforçat amb la promoció com a porta urbana de ponent del nucli de Lloret de Mar.

“El barri de Santa Clotilde i Fenals es troba situat a l’oest del municipi i es tracta d’un barri residencial proper a la platja de Fenals, un barri tranquil i familiar, amb tots els serveis i transports públics”.

INCASÒL

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button