NotíciesSalut

La Corporació posa en marxa el programa de Rehabilitació Cardíaca

  • El programa està dirigit a pacients de baix risc que han patit una síndrome coronària aguda, com són un infart agut de miocardi o una angina de pit
  • Entre els principals beneficis hi ha la reducció de la mortalitat i el risc a tornar a patir un esdeveniment cardiovascular

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa (el passat mes de juny), el programa de Rehabilitació Cardíaca per a pacients de baix risc cardiovascular que han patit una síndrome coronària aguda, com són un infart agut de miocardi o una angina de pit. Aquest programa, que s’ha pogut engegar gràcies a la col·laboració de GICOR (Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor), el desplega un equip multidisciplinari format per professionals dels serveis de cardiologia, rehabilitació i fisioteràpia,  infermeria i metges de la Unitat de Risc Vascular de l’Hospital de Calella.

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de morbimortalitat en el món. En els darrers temps, s’ha aconseguit reduir la mortalitat en l’infart agut de miocardi, però el risc d’aparició de nous esdeveniments cardiovasculars continua sent alt després del primer episodi coronari. Per això és molt important la prevenció secundària en aquests pacients.

Beneficis del programa

La rehabilitació cardíaca es basa en programes multidisciplinaris per a l’avaluació i el maneig del risc cardiovascular, l’assessorament de l’activitat física, suport psico-social,  tractament mèdic i la promoció d’hàbits saludables. Entre els seus beneficis hi ha la reducció de la mortalitat i els reingressos hospitalaris, així com la millora de la qualitat de vida i la reinserció social, familiar i laboral dels pacients.

El programa de rehabilitació cardíaca es divideix en tres fases. La fase 1 correspon a l’ingrés hospitalari per una síndrome coronària aguda. Una vegada rebuda l’alta, a la visita amb cardiologia s’avalua el risc del pacient i se sol·licita una ergometria per valorar la capacitat funcional i si és apte per realitzar el programa. Si l’ergometria és correcte i el pacient és de baix risc es deriva a rehabilitació cardíaca per iniciar la fase 2, que es porta a terme a l’Hospital de Calella.

En aquest sentit, és un equip multidisciplinari format pels serveis de cardiologia, rehabilitació i fisioteràpia, infermeria i metges de la Unitat de Risc Vascular els encarregats de desplegar el programa en aquesta segona fase, i que té una durada d’unes 12 setmanes. S’estructura en diferents sessions setmanals amb el servei de fisioteràpia per a la realització de diversos exercicis, i amb infermeria per a la promoció d’hàbits saludables i prevenció de factors de risc. Durant aquesta fase es porta també a terme un seguiment per part de l’equip de cardiologia.

Finalitzades les 12 setmanes, es proposa al pacient continuar amb el programa en una fase 3, que es realitza de forma ambulatòria i amb el seguiment per part de GICOR.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button