EducacióNotícies

Ja hi ha data per la Preinscripció als Casals d’Estiu municipals 2022 a Lloret

Servei ofert per a nens i nenes de Lloret de Mar. Nascuts l’any 2018 (P3) fins nascuts l’any 2010 (6è PRI)

TERMINI D’INSCRIPCIONS:

Del 18 al 25 de maig de 2022 – Del 18 al 22 de juliol de 2022 

La reserva de plaça serà efectiva una vegada efectuat el pagament.

L’assistència al casal d’estiu durant el mes de juliol, no garanteix la plaça del mes d’agost. La plaça d’ambdós mesos queda rservada amb el pagament de cada mes.  

COM FER LA INSCRIPCIÓ?

Al web www.lloret.cat – Documentació obligatòria que cal portar el primer dia de Casal:

 • Fitxa d’inscripció
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a
 • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal
 • Carnet de família monoparental / nombrosa, si és el cas

HORARIS PERE TORRENT
De dilluns a divendres:   Mitja jornada de 9 a 13 h
Servei menjador de dilluns a divendres de 13 a 15 h
Dissabtes: matins de 9 a 13 h

HORARIS POMPEU FABRA
De dilluns a divendres:
  Mitja jornada: matins de 9 a 13 h o tardes de 15 a 19 h
  Jornada completa: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
Dissabtes: matins de 9 a 13 h

PREUS
 • Mitja jornada (matí o tarda): 92€ cada mes
 • Jornada completa: 130 € cada mes (sense menjador)
 • Reducció: 15% per al segon i succesius germans
 • Redució: 30% families monoparentals / nombroses
BONIFICACIONS

Periode de sol·licitud:
Del 18 al 25 de maig de 2022 i del 18 al 22 de juliol de 2022
Les bonificacions presentades fora d’aquests terminis, no seran acceptades.
Presentar instància telemàtica: www.lloret.cat/bonif_casal

Documentació a entregar:

 • Instància Sol·licitud de reducció de la taxa per assistència al casal d’estiu
 • Declaració IRFF del 2021 o bé Formulari d’autorització consulta dades AEAT, signat per amdós progenitors.
 • Resolució d’acolliment
 • Fitxa creditor. (Complimentada i signada amb la diligència bancària)
INFORMACIÓ ADDICIONAL

Per la no assistència al Casal d’Estiu es podrà sol·licitar la devolució mitjançant una instància presentada telemàticament al web www.lloret.cat dins els terminis establerts.
Terminis per sol·licitar la devolució del Casal d’Estiu:

 • Casal d’estiu mes de juliol – Fins al 30 de juny de 2022
 • Casal d’estiu mes d’agost – Fins al 31 de juliol de 2022

Telèfon de suport per a tràmits telemàtics 972 220 643 (de dilluns a divendres de 8 a 20 h)

•Font: Ajuntament de Lloret de Mar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button