El PobleNotícies

Els Mossos d’Esquadra activen a Catalunya el Pla Daga

La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra activa a tot Catalunya el Pla Daga sobre el control de tinença i ús d’armes blanques amb l’objectiu de prevenir fets delictius en aquest àmbit i reduir la presència d’armes blanques sobretot en entorns d’oci, llocs d’afluència de persones i/o espais on es tingui coneixement que es pugui afavorir la tinença i ús d’armes blanques. El Pla Daga s’implementa amb una visió transversal i amb la voluntat d’incorporar tos els agents socials que puguin ajudar a detectar situacions de risc per tal d’ampliar el coneixement en aquest àmbit i establir mesures de seguretat per reduir la incidència de fets delictius en aquest àmbit. 

La creació d’aquest pla gira entorn a tres eixos principals: la prevenció, la detecció, l’atenció, la protecció i la investigació. Respon a la necessitat de regular, ordenar i dirigir les actuacions policials en els següents àmbits: 

-Prevenció: desenvolupar dispositius policials i accions concretes per garantir la seguretat en zones o entorns de risc, especialment els d’oci.

-Detecció: intensificar els patrullatges de proximitat amb el teixit social, empresarial i comercial per afavorir la detecció i la immediatesa de les actuacions policials, davant de situacions de risc, en adolescents i adults

-Investigació: impulsar l’àmbit del coneixement a partir de les dades delinqüencials, de la informació qualitativa que contemplin l’anàlisi i seguiment dels fets i de les persones autores així com detectar les zones o entorns de risc

Les accions previstes en aquest pla afecten directament a les unitats de seguretat ciutadana (de paisà i uniformades), investigació, policia de proximitat, policia administrativa i àrees regionals de recursos operatius. L’objectiu és millorar les condicions objectives de seguretat a través de l‘anàlisi de les dades delinqüencials, la proactivitat, la dissuasió i la reducció de conductes de risc, així com la millora de l’entorn.

Aquestes accions es concreten en: 

  1. Anàlisi de les dades policials per dirigir serveis planificats, a nivell territorial, dirigits a la vigilància i la prevenció policial
  2. Garantir la seguretat en les zones d’oci amb el doble objectiu de protegir les persones que puguin estar en situació de vulnerabilitat i identificar i/o escorcollar persones i vehicles quan hi hagi indicis de la participació de la comissió d’una infracció o per prevenir la comissió d’un delicte
  3. Desplegar les mesures policials de prevenció en espais propers a les zones d’oci, com polígons industrials, platges o parcs, rodalies de centres educatius i espectacles amb gran afluència de persones.
  4. Impulsar accions preventives en celebracions amb aglomeració de persones

En les reunions prèvies a la celebració de concerts, macro festes, festes majors o similars, tots els actors implicats vetllaran per identificar possibles zones de risc, garantir la coordinació adequada de tots els actors i promoure reunions posteriors a la celebració per l’anàlisi de casos detectats amb la voluntat de millorar

  1. Detecció i/o supervisió dels punts més vulnerables de les zones d’oci i rodalies amb l’objectiu d’aconseguir zones més segures a través de la proposta de millorar la xarxa d’enllumenat (més il·luminació en carrers foscos per garantir rutes segures) i la instal·lació de càmeres (creació d’espais segurs) on l’enregistrament audiovisual incrementa la percepció de seguretat, entre d’altres
  2. Planificació de dispositius específics en l’àmbit d’aquest pla en coordinació amb els cossos de policia local de Catalunya, vigilants municipals o la Policia Portuària, per augmentar la detecció i la intervenció immediata.
  3. Coordinació institucional eficaç i eficient a través de la Junta Local de Seguretat (JLS) i la Mesa de Coordinació Operativa (MCO

Atestat instruïts per amenaces, lesions i maltractaments en l’àmbit de la llar

Durant l’any passat es van registrar un total de 1.823 fets relacionats amb il·lícits penals en què es va intervenir una arma blanca. Respecte l’any 2019, en què els indicadors de seguretat no estaven afectats per la pandèmia, aquests fets van pujar un 44%. 

Pel que fa a les denúncies per tinença d’armes, es van interposar durant l’any passat 6.267 denúncies administratives en aquest àmbit. En relació al 2019, aquest indicador ha augmentat un 80% tenint en compte que aquest indicador està relacionat directament amb l’activitat policial que es realitza ja que quants més dispositius i controls policials major possibilitat d’intervenir aquest tipus d’armes i interposar les denúncies. L’any passat ja es van començar a intensificar aquests dispositius, controls i patrullatges i per això el nombre de denúncies interposades és superior a l’any 2019. 

Les tipologies delictives més habituals en que es detecten armes blanques són les amenaces, les lesions, lesions lleus i maltractaments en l’àmbit de la llar, en menor mesura afecten a robatoris amb violència. Barcelona i la seva àrea metropolitana (RPMB, RPMN i RPMS) és on s’han concentrat més de la meitat (66%) els fets relacionats en aquest àmbit.

El pla inclou accions vinculades amb inspeccions a establiments relacionats amb l’oci (bars, bars musicals, discoteques, etc.) en base a la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, a través dels dispositius de seguretat ciutadana dissenyats i adaptats a l’anàlisi delinqüencial de cada territori. En aquests dispositius hi poden col·laborar agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa.

Xerrades formatives a escoles, vigilants i el sector de l’oci nocturn

Les Oficines de Relacions amb la Comunitat realitzen presentacions de sensibilització arreu de Catalunya sobre diverses temàtiques. Una de les presentacions més habituals és l’anomenada Riscos per a Joves, pensada per aclarir dubtes i inquietuds relacionats amb la seguretat en un moment vital de transició entre la infància i l’adolescència. En aquestes sessions es tracta la responsabilitat penal dels menors i aspectes bàsics de la LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.

Més concretament es resolen qüestions sobre la identificació policial, l’escorcoll policial a la via pública i específicament la tinença i ús d’armes blanques i objectes perillosos. En aquest sentit, específicament pel Pla Daga, s’han ampliat i detallat els exemples per donar un discurs totalment actualitzat a la realitat actual de Catalunya en aquesta matèria. També s’explica breument el procés sancionador administratiu que serveix per a drogues i també per a armes.

El Pla també preveu l’impuls d’accions informatives al personal de seguretat en funció de les problemàtiques i casuística de cada territori. L’objectiu d’aquestes accions seran la tramesa d’aspectes d’interès al personal que treballa en locals en els quals s’ha detectat ús o activitat delictiva amb armes blanques, contemplant com a principal objectiu la protecció de les persones i usuaris dels locals i de la via pública. En aquestes formacions poden participar les unitats regionals de policia administrativa. 

Així mateix, en locals o zones de concurrència pública que de l’anàlisi realitzat es conclogui que caldria més presència de seguretat privada, d’acord al principi de transversalitat i corresponsabilitat, s’impulsarà el correcte dimensionament d’efectius de seguretat privada en coordinació amb efectius policials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button