Angel AguileraColumnesNotícies

Dijous 10 de Novembre: Jornada de Pacificació i Peatonalització del Casc Antic de Lloret

Tal i com vàrem anunciar a la darrera Jornada del 17 de Setembre amb una excel·lent posada en escena del Tramvia Blanes-Lloret per Victor Catalán blanenc i, arquitecte urbanista com a eix vertebrador socio-econòmic per Selva Marítima, us anunciem qué, el proper dia 10 de Novembre se celebra a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Lloret, la Jornada de Pacificació i Peatonalització del Casc Antic de Lloret.

Bé, a Europa, els Cascs Històrics de les ciutats es configuren en carrers molt estrets i, de traçat irregular, estil Urbanístic medieval. En són exemples el Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, el Barri Jüeu de Girona, el casc antic de Carcassonne, Berna o, l´indret qué ens ocupa; el Casc Antic de Lloret, amb els seus característics carrers, Carrer de Castell, Carrer de Repartidor de Sant Isidre, Carrer de l´Oliva, Carrer Sant Pere…

Plànol de ciutat de Carcassone. França el S. XIII

És una evidència de fet qué, molts carrers del Casc Antic del municipi encara avui dia pateixen un problema estructural de Voreres estretes i, calçades amples. Com a conseqüència, les persones no tenim altre alternativa qué transitar en fila india, es dificulta la vida al carrer i, l´ espai públic. Segons els darrers estudis cientifics els infants necessiten almenys 3 hores al dia per tal qué es desenvolupi adequadament el seu cervell. 

Cal una especial menció els col·lectius amb Mobilitat Reduïda, qui es troben a diari, amb Dificultats afegides, per exemple, persones amb diversitat funcional, gent gran, qui és comú veure-les transitar pel casc antic. Cal mencionar qué, tothom, pot pertànyer en qualsevol moment del dia el col·lectiu de Persones amb Mobilitat Reduïda, sigui un veï/na qui va amb el carro, a comprar el mercat o, el supermercat o, un turista o, visitant qui porta equipatge de má/maletes. Per tant, cap persona es exempte.

Carrer de la Verge de Loreto (tram entre Carrer de Sant Pere i, C. Doctor Adler)

Nosaltres com a Plataforma ciutadana de Descongestionar i, Descarbonitzar Selva Marítima i, Delegació territorial de la PTP – Associació per a la Promoció del Transport Public, entitat declarada d´interés public i, constituïda el 1992, coneixem de primera mà la desafecció al voltant de restringir espai el vehicle privat, de fet respón a la condició humana; la por el canvi. No pretenem l´acceptació social simplement, busquem generar un debat public on totes les veus siguin considerades, informar i, divulgar a través d´informació veraç i, dades dels aventatges de la Pacificació i, poc a poc gradualment anar sensibilitzant.

Itinerari proposat de TrenTram Blanes Lloret. Articulant la Selva Marítima

A ‘grosso modo’ i, a partir d´observació directa en proposem com a solució de la fricció vehicle-peató el Casc Antic del municipi de Lloret, la pacificació i, peatonalització el Casc Antic de Lloret de Mar, a través d´una única plataforma urbana (eliminació de doble nivell vorera-calçada) vegis a mode d´exemple il·lustratiu la configuració urbana actual del tram Carrer Oliva (entre C. de Sant Pere i, Oficina de Correus) Considerem qué en aquest tram de carrer l´Ajuntament ha fet bona feina i, qué cal replicar-lo.

Tram del Carrer Oliva actual sense Pacificar (entre C. Doctor Adler i C. Sant Pere

A més a més i, a partir d´observació directa a, altres indrets poblacions, districtes arreu d´Europa amb una cojuntura socio-econòmica similar a Lloret es proposen:

● La creació d´una única illa peatonal a Plaça Paris a través de la pacificació del tram restant a Pacificar a Carrer del Carme i, fins i, tot una semi-anella amb la paficació inclosa de Josep Anselm Clavé.

● El tram restant de Pacificar a Carrer de l´Oliva i, determinats confluents

Captura a Google Maps configuració urbana confluència Plaça de Paris

Raonament: El Carrer Narcis Fors, el Carrer del Carme i i, el Carrer Rector Felip i Gibert i, Carrer Josep Anselm Clavé respectivament, comparteixen el mateix sentit de circulació, són paral·lels, i, no té cap sentit. Cal una pacificació urbana, urgentment en una regla ½ es a dir de cada dos carrers amb el mateix sentit de circulació i, a una distancia mínima un de l´altre pacificar-ne un.

*Amb la finalitat de trencar la radialitat de Casc Antic; de cares a futurs congressos/jornades cal plantejar propostes de pacificació i peatonalització a altres barris del municipi: Barri de Fanals, Barri del Molí, Barri de Rieral.

També parlarem de la campanya #obrimcarrers una iniciativa de TICTACCLIMA que els caps de setmana i, festius es talla el trànsit a favor de la ciutadania, a mode de potenciar el comerç local, els estudis cientifics afirmen qué pacificar carrers comporta efectes positius sobre l´economia. El passat estiu de 2020 en context de pandemia Va ésser tot un encert de l´Ajuntament de Lloret, la pacificació del Passeig Marítim a fi de garantir la distancia social de seguretat.

Obrim carrers a Creu Coberta, Barcelona

I, per últim exposarem la nostra idea d´ Entorns escolars segurs i, la proposta de linies de BICIBUS, funcionalitat semblant a un bus urbà amb successives parades a nuclis urbans i, carrers i, amb origen-desti les escoles. Amb la coordinació de Policia Local, Protecció Civil i, els tutors legals.

Com a eina de descongestió del trànsit el centre de la població a determinades franges del dia 8-9h i 13h-15h i 17h

BiciBus a Eixample, Barcelona i BiciBus a Sarrià, Barcelona

Addicionalment, a fi d´obtenir una millor diagnòsi de la circulació de persones i, vehicles el Casc Antic, a l´Horitzó cal plantejar una moció al consistori o, proposta d´Estudi de fluxos de mobilitat urbana: Desplaçaments segregats per carrers, franjes horàries, motiu i, mode de desplaçament, origen i, destí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button