El PobleNotícies

Com evitar incendis amb l’increïble projecte ‘Ramats de Foc’

La conca Mediterrània es caracteritza per boscos no gestionats sota una vulnerabilitat creixent als incendis forestals a causa del canvi climàtic. Uns pocs incendis són responsables d’una gran superfície cremada, als quals són incapaços de fer front els mitjans d’extinció (tot i les grans inversions) i suposen un risc cada cop més gran per a la societat. Els especialistes matisen que “l’extinció és la resposta, però no la solució”, i que aquesta darrera passa per la gestió sostenible dels boscos i dels paisatges forestals.

La ramaderia extensiva és una pràctica tradicional que aporta importants beneficis a la societat (la conservació del paisatge, la gestió del risc d’incendis i la producció de carn i làctics de gran qualitat). Però la presència de ramats cada vegada és més escassa i aquest fet comporta la formació de masses forestals més propenses als incendis i a la seva propagació. Per això, la presència de ramats en zones forestals ha esdevingut un interès compartit per propietaris, ramaders, cossos de bombers, agents rurals, i establiments que ofereixen productes agroalimentaris amb valor afegit; fet que ha motivat el projecte Ramats de Foc.

Ramats de Foc posa en comú tots els agents públic i privats interessats en la continuïtat de la pastura fent convergir les seves necessitats, articulant una cadena de producció i consum d’aliments procedents dels ramats participants que aporten com a valor afegit la prevenció d’incendis en àrees forestals estratègiques (definides per Bombers i/o enginyers forestals del Departament d’Agricultura).

La idea base del projecte és que aquell ramader que contribueix amb la pastura del seu ramat a mantenir els espais que l’administració pública gestiona per l’extinció d’incendis, tingui un reconeixement en forma de visibilització de la seva tasca i la valorització del seu producte que li compensi l’esforç que fa, tant en el manteniment dels paisatges com en contribuir a que l’administració sigui més eficient en el manteniment d’aquestes infraestructures estratègiques contra els grans incendis forestals. Això es tradueix en un distintiu, “Ramats de foc”, dels productes d’aquells ramats que mantenen els espais planificats des de l’administració com a interessants per gestionar els grans incendis forestals.

Amb Ramats de Foc, els pastors participants introdueixen els seus ramats en zones forestals amb uns objectius de control del sotabosc, és a dir de manteniment del creixement anual de la vegetació.

Ramats de Foc treballa per donar valor afegit als productes de les explotacions participants mitjançant el distintiu que certifica el suport al control del risc d’incendi efectuat pels ramats. El Gremi de carnissers i xarcuters artesans de Girona participa al projecte motivant als seus agremiats a formar part de la xarxa d’establiments que comercialitza producte Ramats de Foc. A part, una xarxa creixent de restaurants aposta per introduir producte Ramats de Foc a les seves cartes. Els establiments, carnisseries i restaurants, expliquen als consumidors que menjar els productes gastronòmics de Ramats de Foc és una acció directa de reducció del risc d’incendis.

Agents implicats

El projecte cerca aconseguir una massa forestal més resistent al foc i afavorir la continuïtat de l’activitat ramadera al territori, per la seva doble tasca alimentària i paisatgística. D’aquí la importància d’enfortir el vincle entre cosso de gestió d’incendis, pastors i ramaders i carnisseries locals o restaurants.

Els cossos de gestió d’incendis identifiquen les zones estratègiques i descriuen quins resultats s’espera obtenir mitjançant el pasturatge, per tal que siguin zones efectives en el canvi del comportament del foc.

Les explotacions de ramaderia extensiva pasturen amb els seus caps de bestiar (cabrum, oví o boví) les zones estratègiques mantenint el creixement anual de la vegetació.

Els /les propietaris/es forestals autoritzen la pastura dels ramats en les seves finques, i en alguns casos la construcció de tancats mòbils o fixes.

Les carnisseries i restaurants comercialitzen els productes dels ramats (carn i/o làctics) sota el distintiu Ramats de Foc, tot explicant als clients el valor afegit d’aquests productes.

Els/les consumidors/es finals esdevenen part de la lluita contra els incendis mitjançant el consum habitual de productes de Ramats de Foc, i garanteixen la continuïtat de la ramaderia de pastura als nostres boscos. •Per contactar amb la organització RAMATS DE FOC, enviar un mail a: info@ramatsdefoc.org

•Per contactar amb l’organització RAMATS DE FOC, enviar un mail a: info@ramatsdefoc.org

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button