El PobleNotícies

La nova Taxa per a la prevenció d’incendis a Lloret de Mar, a debat

L’Ajuntament ha aprovat l’ordenança fiscal nº 29: taxa per a la prestació de servei de prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2021, i ha fixat l’import en 21,60 euros.

 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/107/202110704945.pdf

SECTORS AFECTATS PER FRANJA PERIMETRAL I SUPERFÍCIE


 La Generalitat de Catalunya ha emès un document en el qual detalla vint unitats, amb una superfície de 161,41 hectàrees (ha) de franja perimetral a netejar.
 

REFERÈNCIA COST DE NETEJA PER HECTÀREA (HA)


 A la fi de 2020, una urbanització del municipi va dur a terme la neteja de la franja perimetral, per una empresa especialitzada, i va pagar 10.383,01 € pel condicionament de 9,1 hectàrees (1.140,99 € / ha), o el que  és el mateix, cada propietari va pagar una “taxa” o derrama de 16,61 euros.
 

COST PER Ha APLICANT TAXA DE L’AJUNTAMENT

Aplicant la taxa que ha aprovat l’Ajuntament, 21,60 euros, la urbanització a la qual ens hem referit hauria hagut de liquidar 13.500 € (1.483,52 € / ha) per idèntic treball, és a dir, 342,53 € més per ha  (+ 30%).

Segurament l’estudiós de l’consistori a què hagin encarregat la feina de càlcul haurà arribat a la conclusió que el 30% dels ciutadans no pagaran la taxa i presumptament dilueixen aquesta possible minva d’ingressos entre els que sí que assumirien el pagament.  D’aquesta manera tot queda a casa sense major esforç ni treball i s’obliden que el propi Consistori té a les mans la maquinària de recaptació executiva.
 

QUI HAURÀ DE PAGAR LA TAXA?

És de suposar que hauran de pagar la taxa tots els habitatges, i parcel·les no edificades, que estiguin sotmeses a l’exacció de l’pagament de l’IBI.
 
QUANTS HABITATGES I PARCEL·LES EXISTEIXEN A LLORET DE MAR?

L’Ajuntament ha de conèixer la dada real, amb exactitud.  Només cal que consulti el detall de l’IBI.  L’estadística de “Idescat – dades 2011” assenyala que al municipi hi ha 23.530 habitatges.  Pel que fa a el nombre de parcel·les no hi ha estadística o al menys no s’ha sabut trobar.
 
NOMBRE DE “TAXES” A COBRAR

Partint d’un cost de 1.140,99 € / ha (el més econòmic) i sent 161,41 ha de franja perimetral a netejar;  el cost total seria de 184.167 euros.
 El nombre de “taxes” a cobrar seria de 8.526 (184.167 / 21,60)

 ✔ Segons l’estadística de “Idescat” hi ha 23.530 habitatges construïts.
 ✔ Es desconeix el nombre de parcel·les no edificades.
 ✔ Entre les 28 unitats de neteja de la franja perimetral, el detall de la Generalitat inclou, per exemple, “Nucli Població Casc Urbá”, com no podia ser d’altra manera, i li ha assignat 17,8 ha, de les  161,41 ha totals.  El cost de neteja, d’aquesta unitat, seria d’20.309,62 euros (17,8 * 1.140,99);  el que significa que en aquesta unitat s’haurien de cobrar 940 “taxes”.  El “Nucli Població Casc Urbá”, ¿té més, o té menys, IBI identificats?  Sens dubte que l’Ajuntament ho sabrà.
 
▶ Cal remarcar que a raó d’una taxa de 21,6 euros, n’hi ha prou amb el pagament de 8.256 taxes per cobrir la despesa total de 184.167 euros per la neteja de la franja perimetral de 161,41 ha.

 ▶ És sensat pensar que l’Ajuntament haurà d’equilibrar l’import de la taxa que ha aprovat cobrar amb la finalitat que la paguin tots, si és el cas, sense excepció i que l’import estigui ajustat estrictament a la despesa real. 

 ▶ Un apunt: sense sumar el nombre de parcel·les sense edificar, per dada desconeguda, i amb base només en el nombre d’habitatges, la taxa individual hipotètica seria de 7,83 euros.  (184.167 / 23.530)
 

▶ Aquestes són les dades, i projecció, que es poden aportar.  En el cas de discrepància convidem a l’Ajuntament a que presenti l’estudi en el qual s’hagi basat per concloure que la taxa, de l’ordenança fiscal nº 29, ha de ser de 21,60 euros.


 PRESSUPOST ANUAL


 El pressupost des 2015-2021 ha engrossit les arques municipals amb 479.800.000 d’euros.  Per als que els agrada “parlar” en pessetes, aquesta és la conversió:
 

? Setanta-nou mil vuit-cents trenta milions 398.673 pessetes.  (Onze mil quatre-quatre milions, 342.668 pessetes ‘D’MITJANA CADA ANY!

 ? Trenta-un milions, 220.336 pessetes ¡DIARIS!  (2.557 DIES)
 La despesa per habitant major de 20 anys, en els pressupostos de set anys, ha estat de 15.940 euros.
 

INVERSIONS REALS


 El presumpte pressupost de “INVERSIONS REALS” des 2015-2021 ha estat de 54.699,160 euros.  La despesa per habitant major de 20 anys, d’aquest capítol, ha estat de 1.817 euros.  Segurament l’Ajuntament té previst publicar el detall de les “INVERSIONS REALS” ja que a primera vista no es perceben millores en el municipi que justifiquin 54,7 milions d’euros de l’pressupost 2015-2021


 ✔ En vista del que antecedeix l’Ajuntament hauria d’assumir aquesta despesa necessaria de prevenció d’incendis forestals directament en els pressupostos anuals.Font: Miguel Moreno (LERBYCOP)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button