InvestigacióNotícies

Ens fem ressò de la notícia a TV3: Els Mossos d’Esquadra demanen legalitzar la marihuana

Un informe intern de la Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra parla de la necessitat d’una “nova estratègia” per fer front al tràfic de marihuana i proposa una regularització del mercat.

Un informe intern dels Mossos d’Esquadra al qual ha tingut accés “Planta baixa” proposa una regularització del mercat de la marihuana.

Es tracta del tercer informe intern que fa la Comissaria General d’Investigació Criminal sobre el mercat de la marihuana a Catalunya. Aquest informe d’intel·ligència forma part d’un pla d’acció que tenen des del 2018 amb el qual busquen tenir coneixement sobre el fenomen de la marihuana, fer-ne pedagogia i traslladar-lo al govern, si s’escau.

El document parla de la necessitat d’una “nova estratègia” per fer front al tràfic de marihuana perquè és una “amenaça per a l’estabilitat social i econòmica de Catalunya“.

“L’escenari de regulació del mercal de la marihuana, o part d’ell, hauria de pensar-se per allunyar el consumidor individual de les relacions clandestines i circuits il·legals. Ha de garantir també un major espai visible per a l’educació i el coneixement en la matèria, i privar l’espai il·legal de la seva influència i condicionament sobre les relacions dels consumidors i la societat en general amb la marihuana.”

Explica que “la guerra contra les drogues” s’ha quedat curta, i amenaça de col·lapsar el sistema policial i judicial.

“L’actual situació es pot qualificar d’alarmant. Hi ha risc de consolidació en la penetració creixent del crim organitzat en les estructures formals i socials. Els postulats del prohibicionisme han estat superats per aquesta realitat, cosa que ha provocat que, en el context polític, s’estiguin produint moviments legislatius per canviar la inèrcia.”

L’informe deixa molt clar que no és cosa de la policia determinar la legislació o si s’ha d’anar o no cap a una regulació, però segons el seu coneixement fan una proposta al govern de la seva visió i de com es podria fer aquesta regulació.

Les 10 propostes per regularitzar la marihuana

En aquest tercer informe, de 39 pàgines, els Mossos parlen de prevencions que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar una proposta legislativa sobre el mercat de la marihuana.

1. Regular venda i consum de THC i CBD amb propietats terapèutiques

S’hauria de desenvolupar una legislació concreta que inclogués el THC i el CBD (components de la planta del cànnabis amb propietats terapèutiques) de manera que hi hagués una regulació de la venda i el consum amb finalitats mèdica, terapèutica o sanitària. Per als Mossos, no és una via problemàtica i hauria d’estar en mans dels professionals de la sanitat i la ciència.

2. Accés legal al consum individual

L’objectiu és “allunyar al màxim el consumidor dels circuits il·legals de la marihuana“, de manera que el consumidor major d’edat tingui la possibilitat “legal i sanitàriament segura” d’accedir a aquest producte. Com proposen fer-ho? Establint garanties sanitàries en l’ús de precursors i els percentatges de THC.

La idea que proposen és que aquest model fos homogeni a tot l’Espai Schengen per evitar el turisme cannàbic, perquè això podria provocar un augment de la demanda que seria suplida pel crim organitzat.

3. Normativa pel consum associatiu

Els Mossos consideren “aconsellable una normativa que aclareixi les condicions per al consum compartit” als clubs cannàbics. Diuen que ara estan en una situació de “precarietat”, una “oportunitat de promoció al consum o tràfic”.

“Es tractaria de regular les condicions de consum compartit en aquests espais, eliminant l’efecte crida, limitant el nombre de socis, amb obligació d’acreditar la traçabilitat i correspondència entre producció i consum, amb plantacions declarades i inspeccionades.”

4. Consum i transport en llocs públics

El document proposa que el model a seguir vagi lligat al consum de tabac, i el document es pregunta si es pot consumir marihuana en els mateixos llocs on es pot fumar. El consum legal caldrà que prevegi condicions o limitacions per evitar molèsties en llocs públics.

Els Mossos expliquen que “la possessió o transport de la marihuana en les vies i espais públics ja no hauria de ser sancionable” amb l’excepció que no fos pels supòsits regulats. “Quan calgui, la possessió haurà d’estar documentada” i si no està obert el mercat a tot l’Espai Schengen, “hauria de poder ser sancionada per als estrangers”.

5. Venda al públic

El preu de venda de la marihuana ha de ser “més favorable que el de mercat il·legal, cosa difícil d’aconseguir”. Ha de ser més barat per “atraure al consumidor a les vies segures i legals” perquè “si el circuit criminal ofereix un producte de similar qualitat a un millor preu seguirà marcant la pauta del mercat”.

L’informe apunta que hi ha d’haver “llocs de venda suficients per proveir de producte el consumidor”, però el cos no es mulla sobre la càrrega impositiva ni si ha de ser un monopoli de l’Estat o s’ha d’obrir al lliure mercat.

6. Increment de sancions per posar en risc

El document explica que “cal replantejar les actuals mesures per al control i augment de les sancions de les conductes socials que, pel fet de consumir marihuana, puguin posar en risc la resta dels ciutadans”. L’exemple que posen són els delictes contra la seguretat en el trànsit per conduir sota els efectes d’alcohol i drogues.

7. Replantejament del sistema judicial

Les reformes que proposen són:

  • Augment de les penes per al narcotràfic: “Una vegada els ciutadans tingiuin un espai legal i informat sobre el consum de la marihuana, l’espai que quedi en la penombra del crim hauria de ser reconsiderat.”
  • Premiar qui delati i modular l’acusació
  • Formes més eficaces de protegir testimonis i penedits
  • Més protecció en la gestió de les fonts per part dels policies
  • Modernitzar i agilitzar el sistema de cooperació internacional

8. Equips permanents i coordinats

“Caldria avançar en el disseny d’equips permanents formats per policies de cada cos, amb competències en la matèria i sumar-hi membres de l’Agència Tributària. Aquests equips podrien assignar-se, a mode d’unitats adscrites, a les delegacions provincials antidroga de la Fiscalia i actuar com a nuclis de coneixement i direcció en matèria de narcotràfic de la marihuana.”

9. Implicació dels col·lectius i gremis afectats

L’informe fa referència a la necessitat d’establir “plans d’informació i participació en fòrums de coneixement i compartir informació i campanyes concretes en cada gremi”, perquè tinguin “el màxim de coneixement i una via fluida de relació i intercanvi amb la policia o altres actors implicats.” També amb algunes obligacions com la prevenció del blanqueig.

10. Definició i establiment d’un sistema avaluador de l’estat del fenomen.

“Caldria definir i establir indicadors i mecanismes d’avaluació continua sobre el funcionament del sistema” per poder detectar “noves necessitats i mesures correctives”. L’objectiu d’això és fer un seguiment “des de tots els punts de vista: econòmic, de salut, de seguretat i d’informació, coneixement i educació”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button