La GentNotícies

En marxa la nova convocatòria de 840 places de Mossos/es d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya

Des d’ahir i fins al 9 de febrer es poden presentar les sol·licituds d’accés per participar en la trentena convocatòria de 840 places de mossos i mosses d’esquadra de l’escala bàsica del cos 

. El Departament d’Interior i la Prefectura engeguen la campanya publicitària “Servei a la Ciutadania” per promoure la inscripció de dones en aquesta nova convocatòria d’accés al cos

. El Govern de la Generalitat també va aprovar el 21 de desembre passat l’oferta de 24 places d’inspector/a de l’escala executiva, 10 d’intendent/a i 6 de comissari/a de l’escala superior

Des d’ahir i fins al 9 de febrer ja es poden presentar les sol·licituds d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra per participar en la trentena convocatòria de 840 places d’escala bàsica de mossos i mosses d’esquadra.

Per primera vegada en una convocatòria d’accés al Cos s’aplicarà una reserva de places del 40% en favor del gènere menys representat: les dones. L’objectiu és avançar de manera efectiva i real en la construcció del cos perquè sigui més inclusiu, paritari, modern i representatiu de la societat a la qual serveix.

Del total de 840 places, es reserven 336 places per ser proveïdes per dones. Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l’inrevés, ja sigui en el total de places a proveir com en totes les notes de tall o màxims previstos.

“Servei a la Ciutadania”
Amb l’objectiu de promoure i impulsar una major participació de les dones en aquesta nova convocatòria de 840 places, el departament d’Interior i la Prefectura han posat en marxa una campanya publicitària que forma part del nou Pla d’igualtat aprovat pel departament d’Interior. Aquest pla contempla prop de 150 mesures per avançar cap a la igualtat i cap a una major i efectiva representació paritària.

Sota el lema “Servei a la Ciutadania”, la campanya es difondrà per diversos suports, mitjans i xarxes socials. Es complementarà amb el testimoni de mosses d’esquadra i pretén allunyar-se de la imatge estereotipada de la feina policial i apostar per les diferents especialitats que hi ha al cos i que representen un ampli ventall d’oportunitats per als futurs mossos i mosses que hi accediran.

Procés selectiu de la nova convocatòria d’escala bàsica
La informació, terminis, requisits i fases del procés selectiu es poden consultar en l’enllaç http://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/. El procés selectiu consta de  quatre fases: oposició, concurs, formació i pràctiques.

La primera fase, la d’oposició, està formada per diverses proves, com són un test de coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat; realització d’exercicis físics, avaluació psicològica competencial; prova mèdica, i  coneixements de llengua catalana. Per preparar l’apartat de coneixements hi ha una guia d’estudi editada que es troba disponible al web de Mossos d’Esquadra i es pot adquirir en aquest enllaç: http://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Article/On-podeu-trobar-la-guia-impressa-00001. I també hi ha un apartat amb les preguntes freqüents més consultades: https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/Mosso_a/mosso_a_46_22/

Per primera vegada, en aquesta primera fase s’incorpora una prova de coneixements d’idiomes, que serà de caràcter voluntari i no eliminatori. Consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.

Una altra novetat de la convocatòria d’enguany és el percentatge de puntuació que s’aplica a cadascun dels exercicis físics (circuit d’agilitat, pressió sobre banc i cursa de llançadora) de la prova física que passa a ser del 33,33%. També s’han modificat els barems de puntuació de les tres proves per millorar l’eficàcia dels exercicis per correlacionar esforç i resultat i per distribuir percentualment els resultats i les puntuacions d’ambdós sexes de forma idònia, equiparable i homogènia.

El procés selectiu continuarà amb la fase de concurs, en què es valoraran com a mèrit els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents. Aquest mèrit es pot assolir fins a la data de publicació de la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica.

La tercera fase és la de formació i consisteix en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica per a policies d’una durada no superior a 1350 hores. En aquest curs s’avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

La darrera fase, que és la de pràctiques, consisteix en la realització d’unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tenen també caràcter selectiu. Es realitzen prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia.

Noves places d’inspector/a, intendent/a, comissari/a en el primer trimestre del 2022
Aquesta, però, no és l’única oferta d’ocupació pública aprovada pel Govern de la Generalitat que afecta al Cos de Mossos d’Esquadra. Amb les 840 noves places de la trentena promoció, es va aprovar també el 21 de desembre passat l’oferta de 24 places d’inspector/a de l’escala executiva, 10 d’intendent/a i 6 de comissari/a de l’escala superior. Les convocatòries per participar-hi es faran durant el primer trimestre de 2022.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button