NotíciesPolítica

El govern de Lloret denuncia la situació econòmica heretada per l’anterior govern i fa una crida per superar els greus desafiaments econòmics del municipi

L’equip de govern de Lloret de Mar ha volgut informar a la ciutadania a través d’un COMUNICAT, (que compartim a continuació) que l’actual situació econòmica és molt delicada degut a la greu inflació econòmica que travessa Europa i especialment accentuada al municipi degut a la gestió de l’anterior equip de govern.

Després d’uns mesos on s’ha pogut analitzar a fons l’estat actual dels comptes municipals i quan es comencen a fer números per aprovar les ordenances, taxes i pressupostos del proper any, es vol fer un exercici de transparència per tal que la ciutadania conegui els desajustos financers que ha heretat el municipi com a conseqüència de la gestió de l’anterior equip de govern.

Entre els aspectes que s’han identificat destaquen els següents:

1. Factures pendents de pagament: Fecsa-Endesa, a qui se li deuen dues factures de l’any passat, una de 48.298,19 € i una de 427.387,92 €, mentre que a Iberdrola se’ls deu també una factura de l’any passat de 37.666,02 €.

2. Manca de manteniment en moltes infraestructures: com a conseqüència d’aquesta manca de manteniment s’ha hagut de fer front a despeses extraordinàries com canviar el sistema d’aire condicionat de la Biblioteca Municipal, en ple estiu, amb un cost de 260.000€, als quals s’hi ha de sumar el lloguer de les màquines d’aquest estiu que és de 22.787,52€. Aquesta manca de manteniment és extensible a les xarxes de clavegueram i d’aigua on aquest estiu s’han hagut de fer importants i constants reparacions per garantir el subministrament als veïns i veïnes del municipi degut a nombroses avaries conseqüència del mal manteniment.

3. Servei d’Atenció Domiciliària sense licitació: La manca de licitació en aquest servei clau és inacceptable i necessita ser corregida immediatament per garantir la transparència i l’eficàcia en l’atenció als nostres ciutadans.

Aquest és només un exemple. El 30 de juny de 2023, quan es va fer efectiu el canvi de govern, hi havia 19 serveis bàsics de l’Ajuntament sense licitar i/o amb pròrrogues vinculades a diverses àrees com ara el manteniment de l’enllumenat públic, neteja i recollida de residus, o serveis socials.

4. Pressupost a cultura i festes deficitari: L’anterior govern va presentar un pressupost del tot insuficient en aquests departaments, deixant un forat de 200.000 euros que ha posat en risc esdeveniments i programes importants i que ha obligat a realitzar modificacions de crèdit per poder pagar als proveïdors que ja estaven contractats. No es van preveure els recursos necessaris per a la celebració de la Festa Major de Santa Cristina, ni es va pressupostar la Festa Major de Sant Romà o el tradicional dinar de la Gent Gran. Qüestions bàsiques que cada any requereixen de pressupost.

5. Manca de planificació: L’antic govern va voler comprometre recursos sense la pertinent planificació ni partida econòmica, com l’acord per pintar una part de les façanes del barri pescadors, recuperar el servei de Suport immediat a domicili (SSID) o el permís per als agents de la Policia Local per a pilotar drons.

6•La manca de planificació en matèria de seguretat ciutadana i protecció civil ha comportat un excés d’hores extres sense planificació personal ni econòmica. La despesa real del 2022 va ser de 650.268.50 € i el pressupostat va ser de 442.700 €. Aquest fet va fer que a mitjans d´estiu ja s’hagués esgotat la partida pressupostària prevista per a pagar les hores extres de la Policia Local fet que mostra que estava planificat a la baixa.

7. Deute de 2.600.000 euros amb l’Agència Catalana de Residus: S’ha descobert un deute substancial amb l’Agència Catalana de Residus, posant en risc els serveis essencials per als nostres veïns i veïnes.

8. Poc seguiment dels empadronaments irregulars per part de l’equip de govern anterior. Això desdibuixa la imatge real del poble i les seves necessitats.

Malgrat aquesta herència econòmica i administrativa desfavorable, l’actual equip de govern ha treballat sense descans des del primer dia per revertir aquesta situació afectant el mínim possible al dia a dia dels lloretencs fent front a constants modificacions de crèdit i tractant de gestionar el millor possible els recursos públics.

“L’equip de govern actual ha heretat una situació financera molt complicada i que sumada a la greu inflació que pateix Europa ens obligarà a prendre mesures impopulars. Demanarem un esforç als ciutadans i les ciutadanes de Lloret, i ho farem amb la confiança que compartim una responsabilitat col·lectiva per aconseguir una situació més sòlida i un futur més prometedor”, ha explicat Adrià Lamelas, alcalde de Lloret.

Lamelas ha explicat que l’actual equip de govern ha treballat des del primer moment i cada dia per fer realitat el canvi que la ciutadania va demanar a les darreres eleccions municipals i es mostra satisfet perquè en pocs mesos “ja estem donant compliment a algunes propostes del Pla de Govern que vam pactar les tres formacions que governem i que va sorgir del creuament dels nostres respectius programes electorals. En els propers dies l’equip de govern explicarà les primeres mesures que hem pres i els primers projectes que hem tirat endavant, però la ciutadania ha de saber que la situació econòmica és molt complicada i que necessitarem un esforç per part de tothom per tal de poder fer front als reptes que tenim com a municipi, molts d’ells projectats al nostre Pla de Govern, però també, per poder mantenir serveis bàsics i fonamentals. Abans doncs d’afrontar debats importants a Lloret cara a les ordenances i pressupostos hem cregut convenient fer aquest exercici de transparència amb la ciutadania”.

7 Comentaris

 1. Todo este rollo que soltáis es para justificar otra subida de impuestos a los ciudadanos de a pie, sin embargo, vosotros políticos y demás parásitos sociales que vivís del esfuerzo y del trabajo diario de muchos ciudadanos, trabajadores, autónomos y empresas, que no llegamos a fin de mes, deberíais pensar que antes de subir más los impuestos al pueblo, quitaros vuestros sueldos de politicastros, vivir de vuestros trabajos, y dejar de chupar de la ciudadanía. Cada vez somos más los ciudadanos que ya no votamos a ninguno de vosotros, porque todos sois iguales, los de antes, los de ahora y los que vengan después….

  1. Toda la razón Jorge,al final siempre pagamos los mismos mientras ellos se van de rositas, indignante e impotencia con todo lo que nos rodea. Si hay deuda pagarla,dejarnos en paz que ya nos cuesta sobrevivir.

 2. Demanin responsabilitats
  Els veïns no tenim cap culpa de la mala gestió del ajuntament
  I sempre som els que hem de pagar els plats trencats
  Total que entre uns i altres ens toca estrènyer el cinturó mentres , això si, que no falti la festa 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 3. Buenas noches. En la nota de prensa:
  • Se indica que hay fras. pendientes de pago: FECSA-ENDESA: 475.686,11€, e IBERDROLA: 37.666,02 – En el presupuesto 2023 constan 1,439.720€ en concepto de “ALUMBRADO PUBLICO”
  • Se dice que cambiar el sistema de a/a de la biblioteca tuvo un coste de 260.000€, y se pagaron 22.787,52€ por el alquiler de máquinas de a/a – El presupuesto 2023 “BIBLIOTECA” es de 712.918€
  • Se menciona la falta de mantenimiento en la red de alcantarillado y de agua potable – El presupuesto 2023 del “ALCANTARILLADO” es de 1,326.263€; el de “ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA” de 11,218.835€; y el de “LIMPIEZA VIARIA” de 3,000.000€
  • Se señala que no se hizo licitación del S.A.D. (Servicio de Asistencia Domiciliaria) – El presupuesto 2023 “S.A.D.” es de 650.000€
  • Se expone que el presupuesto de cultura y fiestas ha sido deficitario. Se ha dejado un agujero de 200.000€ – El presupuesto 2023 de “FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS” es de 411.788€
  • Se afirma que el pago de horas extras a la Policía Local ha sido de 650.268,5€ y se presupuestaron 442.700€ – El presupuesto 2023 de “SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO” asciende a 8,467.029€
  • Se asegura que hay una deuda de 2,600.000 euros con la Agencia Catalana de Residuos – El presupuesto 2023 “RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS”, alcanza 14,211.000€
  EL PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 ASCIENDE A 87,383.836€ y pese a esa cifra astronómica que sale de los bolsillos de los lloretenses, el alcalde con la más absoluta tranquilidad declara: “… nos obligará a tomar medidas impopulares. Pediremos un esfuerzo a los ciudadanos…”
  ¿MAYOR ESFUERZO? Señores del equipo de gobierno, Lloret de Mar goza de un abultado presupuesto que para sí lo quisieran municipios con un número mucho más elevado de habitantes.
  Sugiero, y seguro que como yo infinidad de lloretenses, que analicen con profundidad cada una de las partidas del presupuesto y seguro que encontrarán donde pueden aminorar las cifras de gasto con lo que podrán equilibrar el presupuesto 2024 sin necesidad de asaltar los bolsillos de los ciudadanos.
  La precariedad económica de miles de hogares impide que Uds. recurran de nuevo a solucionar el embrollo, con el que dicen que se han encontrado, dando un zarpazo en la economía de las vecinas y vecinos. ¡NO MÁS CARGAS FISCALES! ¡NO MÁS ESTRANGULAMIENTO ECONÓMICO!
  Saludos cordiales.

 4. El que hey de get es pujar la taxa per turista Al’s hotels, k Al’s milers i milers dels seis clients son els k desgastan I fan mal be tot, a mes de consums de lunes etc k sels permet acumular deute, pero clar, formeu part de la màfia hotelera etc i lo facil es k pringuem els k vivim tot l’any, ah això si, si a mes a mes de pagar pujades marxem a l’estiu encara millor oi?

 5. (Corrección de errors)
  El que heu de fer es pujar la taxa per turista Al’s hotels, k Al’s milers i milers dels seus clients son els k desgastan I fan mal be tot, a mes de consums de llum etc per part dels hotels, k sels permet acumular deute, pero clar, formeu part de la màfia hotelera etc i lo facil es k pringuem els k vivim tot l’any, ah això si, si a mes a mes de pagar pujades marxem a l’estiu encara millor oi?

 6. Porteu 3 mesos al Govern i el primer que feu és plorar als ciutadans i demanar-los a ells un esforç ?
  Que potser a partir d´ara us baixareu els sous i treballareu amb dedicació exclusiva sense altres interessos ?
  Que pensàveu que gestionar els diners públics era fàcil i que es podia gastar sense cura ni fre ?
  Estem arreglats, preparem-nos aquests propers 4 anys !
  El ciutadà ja fa un esforç amb arribar a final de mes amb l’augment descontrolat de l´IPC, el lloguer o els interessos bancaris i el menjar pels núvols,… I no m´oblido dels impostos municipals que no són ni pocs ni dels més barats respecte altres poblacions. Alguns d´ells com ara l´IBI, l´IAE, les escombraries, el clavegueram, els guals, els impostos de circulació IVTM , l´impost sobre les construccions instal·lacions i obres ICIO, l´impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana IIVTNU, …
  Us recordo que el 2020 Lloret de Mar va ser la població amb la renta per capita més baixa de tot Catalunya amb 11.400 euros.
  El problema de fons és que són pocs els càrrecs polítics que hi són per vocació de servei al ciutadà i pocs tenen els coneixements necessaris per poder dur a terme aquesta tasca amb la professionalitat i dedicació que es pressuposa d´un càrrec públic.
  En fi, com ja s´ha comentat això no és més que “curar-se amb salut”, donar la culpa de tot a la resta i voler justificar una pujada desmesurada d´impostos com a solució a tots els mals. El que cal és controlar la despesa i optimitzar els recursos. Per exemple no cal dedicar milers d´euros a fer volar ocells/drons quan hi mancances socials a la població o molts carrers i façanes en mal estat. Amb els diners del ciutadà no s´hi juga !
  Senyors, heu estat votats per solucionar problemes no per traspassar-los i derivar-los a qui us han votat, els ciutadans !
  Un consell : no feu el ridícul, poseu-vos a treballar i deixeu-vos de plors, romanços i marejar la perdiu que ja sou grandets !

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button