NotíciesPolítica

Ple municipal 27 de juny: PSC exigeix començar les obres pendents al passeig de Fenals i insta per l’autosuficiència enérgetica als centres educatius

EL GRUP POLÍTIC PSC DE LLORET, PRESENTA DUES MOCIONS AL PLE MUNICIPAL D’AVUI, DILLUNS 27 DE JUNY A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, A PARTIR DE LES 18:00h, PER DEMANAR AL GOVERN LOCAL: LA PRIMERA PER EXIGIR QUE ES REALITZIN LES TASQUES DE MANTENIMENT PENDENTS I LES MILLORES NECESSÀRIES DEL PASSEIG MARÍTIM DE FENALS DE LLORET DE MAR, I LA SEGONA INSTAN PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DELS CENTRES EDUCATIUS.

AQUÍ LES DUES MOCIONS; LA PRIMERA PER EXIGIR QUE ES REALITZIN LES TASQUES DE MANTENIMENT PENDENTS I LES MILLORES NECESSÀRIES DEL PASSEIG MARÍTIM DE FENALS: És un fet que les darreres dècades cap administració supramunicipal ha fet el manteniment que tocava del Passeig Marítim de Fenals mentre n’era titular de la seva explotació. Les conseqüències són malauradament notòries.

Durant tots els anys que el Passeig ha estat titularitat de Costes de la Generalitat la postura del Govern de Lloret ha estat queixar-se, instant a la Generalitat a fer la inversió corresponent en manteniment, al·legant que al no ser una competència municipal no s’havien de posar diners de Lloret. El govern municipal tal com manifesta Francisco Pastor “ha anat apedaçant el paviment amb microactuacions de caràcter urgent obligat per les circumstàncies, però en cap cas suficients per garantir un passeig marítim segur pels vianants, agradable i bonic per contemplar, amable amb l’entorn i accessible per a tothom”.

Recordem que degut als efectes del passat temporal Glòria el passeig marítim de Fenals va quedar malmès en un dels seus trams deixant a la vista de tothom quin és el greu problema que té aquest passeig. Està construït directament sobre la sorra de la platja. I, per tant, es pot descalçar, com així va passar amb el Glòria. Quan es va anar a veure el passeig per valorar les conseqüències del Glòria tots els tècnics van coincidir que la única solució bona, segura i duradora és fer una fonamentació per evitar aquests descalçaments. Una fonamentació com la que es necessita en aquest passeig, encara que sigui només a la zona més susceptible de patir aquests problemes suposa una inversió de milions d’euros.

El PSC explica que “Un cop acabat el període de concessió i que està en disputa saber qui és el titular i, per tant, el responsable de fer les inversions pendents el govern de Lloret decideix assumir el cost de la inversió d’arranjament. Una inversió de 530.000€ que suposa un esforç enorme per l’economia de Lloret, però que serà del tot insuficient per poder realitzar la totalitat dels treballs que serien tècnicament exigibles”. I continian relatan que “La situació en la que es troba el Passeig de Fenals, amb un estat de conservació precari, és conseqüència de la falta de manteniment perllongada durant dècades per part d’aquestes administracions supramunicipals. I és obligació d’aquest plenari instar, demanar i, fins i tot, exigir als responsables d’aquesta realitat que apliquin les mesures correctes sense agreujar els pressupostos municipals”.

Per tot l’anterior, el PSC de Lloret de Mar, exigeix que portin a terme i executin d’una vegada per totes i amb la màxima celeritat, les tasques de manteniment pendents i les millores necessàries del Passeig Marítim de Fenals de Lloret de Mar. A més més, que l’execució i implantació de totes tals mesures correctores es faci atenent als criteris de millora substancial de la seguretat, accessibilitat, preservació del medi ambient, atenent als paràmetres d’impacte ambiental sobre els ecosistemes afectats, i qualitat de vida dels residents i visitants del municipi que fan ús d’aquest passeig.

_________________________

LA SEGONA MOCIÓ, PER INSTAR PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DELS CENTRES EDUCATIUS: L’emergència climàtica i la crisi energètica dels últims mesos, agreujada per la guerra d’invasió d’Ucraïna per part de Rússia amb la conseqüent pujada de preus energètics, està tenint una forta incidència en l’economia i per extensió en la ciutadania, fent més necessari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable. Les directives europees d’energia i la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, entre altres normatives, defineixen les dues línies principals per impulsar la Transició energètica renovable: l’estalvi i eficiència energètica i la implantació de renovables distribuïdes.

L’any 2019 l’Institut Català d’Energia va elaborar el document Prospectiva energètica de Catalunya horitzó 2050 i transició energètica de Catalunya, que fa una clara aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica amb sistemes de gestió i transformació de l’energia. Recentment, la comunitat científica està investigant com els sistemes dels edificis poden proporcionar flexibilitat energètica al sistema, mitjançant la utilització d’algoritmes i sistemes intel·ligents de control avançat per a sistemes de calefacció, refrigeració i ACS.

Fa poques setmanes, el Govern de Catalunya anunciava l’estratègia d’impuls d’Energies Renovables que es marca com a objectiu per al 2030 multiplicar per 10 l’energia procedent de plaques fotovoltaiques en sostre. Des del Partit socialista, creuen que per fer realitat els plans d’eficiència energètica i d’instal·lacions de renovables en edificis per a autoconsum, l’administració de la Generalitat i els ens locals han de ser els exemples i models a seguir per la ciutadania. Per això, la Generalitat s’ha de comprometre a ser una administració on tots els seus edificis siguin de consum energètic quasi zero abans de 2030. Actualment tenim a Catalunya 1.131 centres educatius de secundària, 3.941 d’infantil i/o primària, 187 centres d’educació d’adults, 250 centres d’educació musical, 64 de dansa, 45 centres d’ensenyament d’idiomes, 45 més d’esports, 50 espais de formació de disseny i 12 espais educatius més de diferents disciplines. En total 5.725 edificis o equipaments educatius susceptibles de rehabilitar-se energèticament i incorporar energies renovables, en especial la fotovoltaica.

Es per aixó que el PSC a Lloret, al ple d’avui instan al Govern de la Generalitat de Catalunya a executar un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els centres educatius de Catalunya per tenir la informació sobre els consums, i proposi mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica en sostre. Instan també a incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya fins al 2030, una partida amb dotació pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb l’objectiu de fer instal·lacions fotovoltaiques en els equipaments educatius. I per últim instan al Govern de la Generalitat de Catalunya a dissenyar i executar un Pla d’Eficiència Energètica i d’Instal·lacions Fotovoltaiques per Autoconsum en tots els centres educatius de secundària, finançat parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic dels propis centres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button