El PobleNotícies

Lloret rebrà un màxim de 200.000€ en ajudes del Govern per implementar les Zones de Baixes Emissions (ZBE)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha resolt concedir 2.187.358 euros en ajuts a 16 municipis de més de 20.000 habitants que els havien sol·licitat per dissenyar o implantar zones de baixes emissions (ZBE) entre els anys 2022 i 2025. A les comarques gironines els municipis escollits són Lloret de Mar (Selva) i Palafrugell (Baix Empordà).

Els ajuts provenen del Fons Climàtic, alimentat amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, i serviran per donar suport als municipis en la definició i l’execució dels projectes relacionats amb les ZBE.

Els municipis que rebran finançament per dissenyar i per implantar aquestes zones són nou: Santa Perpètua de Mogoda, Manlleu, Sitges, Lloret de Mar, Sabadell, Tortosa, Tarragona, Palafrugell i Lleida. Cambrils, Montcada i Amposta el rebran per a actuacions de redacció de projectes de disseny, d’informes tècnics o d’estudis de viabilitat de les ZBE, i Sant Joan Despí, Reus, Terrassa i Rubí per a la implantació d’aquestes zones, incloent-hi les corresponents a les zones tranquil·les acústiques en aglomeracions.

Ens locals, organitzacions i agents socials i econòmics van subscriure el mes de març passat l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, que incloïa el compromís per ampliar les ZBE a municipis de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025. Fins aquell moment, i d’acord amb la normativa estatal, només els municipis de més de 50.000 habitants, i els de més de 20.000 habitants on se superen els valors límit de qualitat de l’aire regulats, havien d’establir ZBE.

La Generalitat ha considerat prioritari ajudar els municipis i altres ens locals que han d’afrontar aquest repte al més aviat possible per millorar la qualitat de l’aire, especialment pel que fa als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), reduir la contaminació acústica i contribuir a la mitigació del canvi climàtic. Aquest suport econòmic es vehicula a través del Fons Climàtic, un fons de caràcter públic, creat per la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, com a instrument per executar polítiques i accions de mitigació i adaptació. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic estableix les prioritats d’actuació i el repartiment corresponent, atenent les disponibilitats econòmiques del Fons, la planificació sectorial i l’anàlisi cost-eficiència.

Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria inclouen la redacció de projectes de disseny de ZBE, d’informes tècnics o d’estudis de viabilitat, per un import màxim de subvenció de 25.000 euros, i la implantació de ZBE, amb un màxim d’ajut de 200.000 euros, sense superar el 85% del cost total de les actuacions.

One Comment

 1. Una noticia molt positiva, per un Lloret de Mar més net i, sostenible.

  En aquest sentit, desde la Comissió Promotora del TrenTram Blanes-Lloret i, la Campanya de Descarbonitzar i, Descongestionar Selva Marítima, es el moment d’engegar una estratègia municipal de movilitat descarbonitzada i, sostenible, partint dels fonaments de jerarquia de la movilitat i, urbanisme tàctic i, revertir l’actual esquema de l’espai public pensat pel vehicle privat on aquest, només representa el 27% dels desplaçaments del total de desplaçaments, segons el PMUS 2020-2024, mentres qué en desplaçaments a peu, i a bicicleta suposen el 84% i, el 8% restant de quota modal correspón a Transport Public.

  Els 25.000€ destinar-los a un estudi de fluxos de movilitat segregat per carrers, horaris, motiu i, mode de desplaçament com a punt de partida per a engegar la Zona de Baixes Emissions el municipi. El PMUS manca d’aquest tipus d’estudi. En aquest sentit no ens podem permetre donar pals de cec.

  Decàleg:
  1. Pacificació i Peatonalització del Municipi de Lloret a través de:
  1.1 Plataforma única urbana en aquest sentit pacificar un de cada dos carrers en mateix sentit de circulació i, en ubicació en paral·lel i, la creació de Illa Peatonal a Plaça Paris i, altres indrets. 1.2 Estrategia de Distribució urbana de Mercaderies microplataforma de darrera milla i prova pilot el nucli antic.
  Canal Horeca i, Farmàcia: Furgonetes compactes elèctriques (càrrega de 700kg) i, cuadricicles elèctrics
  Paqueteria i, enviament de missatgeria bicicletes, tricicles i, motocicletes elèctriques.

  1.3 En línia dels fons NextGeneration EU i, l’estratègia de l’Ajuntament de Lloret l’execució de carril bici urbà segregat de la vorera, tal i com afirma l’Ajuntament de Lloret a Twit. La prioritat és segregació del carril bici, però no es suficient cal un seguiment i, revisió de l’estat del procés, tot Considerant els antecedents de l’anterior PMUS 2013 on, no s’ha executat activitats sota la commemoració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible període de 0-6 anys.
  1.4 BICIBUS és un avanguardista mode de transport amb origen els nucli urbà i, destinació els centres escolars i, viceversa amb la coordinació de Policia Local i, Protecció Civíl a fi de garantir la circulació del BICIBUS i, qué a Barcelona, Girona i, Vic etc ja és tot un éxit el BICIBUS és un mode de transport qué impulsa els més menuts a moure’s en modes respectuosos amb el medi i, a mantenir un estil de vida actiu i, saludable.

  Entre d’altres propostes i, idees.

  Per a més Informació: tramviablaneslloret.wordpress.com

  Els saluda Àngel Aguilera Garcia. Membre de Comissió Promotora del TrenTram Blanes-Lloret i, Campanya de Descarbonitzar i, Descongestionar Selva Marítima.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button