EducacióNotícies

La Generalitat comunica a tots els centres escolars la nova normativa sobre l’ús dels mòbils a les aules

El Departament d’Educació del Govern de la Generalitat ha enviat recentment, les instruccions a les escoles i instituts de tota Catalunya sobre la nova normativa pel que fa a l’ús del mòbil als centres educatius, que deixen fora aquest dispositiu de les aules a primària i ESO.

Pel curs 2024-2025, les escoles catalanes implementaran restriccions en l’ús de telèfons mòbils, amb un enfocament específic per a diferents nivells educatius. Per als alumnes d’infantil i primària, s’establirà una restricció absoluta, prohibint l’ús dels mòbils tant en horari lectiu com fora d’aquest (al pati, menjador, activitats extraescolars o temps lliure).

En el cas de l’educació secundària, els estudiants només podran utilitzar els seus telèfons durant les activitats d’aprenentatge quan aquest ús compleixi una finalitat pedagògica indicada pel docent. Aquesta mesura busca mantenir la concentració dels alumnes durant les classes i reduir possibles distraccions. Les noves directives són un marc comú general que cada centre educatiu emprarà com a referència. No obstant això, cada escola tindrà la llibertat de concretar a posteriori aquest marc, adaptant-lo a les necessitats i particularitats de la seva pròpia comunitat educativa.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és potenciar la convivència als centres educatius, reduint al mínim els aspectes pertorbadors relacionats amb l’ús del mòbil. Al mateix temps, es destaca la importància de garantir que els alumnes desenvolupin adequadament la seva competència digital, integrant-la de manera efectiva en el seu procés d’aprenentatge. Aquesta mesura s’emmarca en l’esforç continu per crear entorns educatius més enfocats, col·laboratius, i propicis per al desenvolupament integral dels estudiants.
Lloret Gaceta ha recollit les declaracions de diferents directors d’alguns centres educatius de la nostra població, respecte a aquesta normativa:

Quique Molina – director de l’Institut Rocagrossa:

 “Aquestes normes en principi són d’aplicació a partir del curs vinent, però que ben segur es podrien aplicar actualment, o almenys, algunes ja les apliquem. Nosaltres en realitat ja estem aplicant bastant d’aquestes normes a l’Institut Rocagrossa, i tenim prohibit en aquests moments l’ús del mòbil dins el recinte educatiu (les classes), només es pot utilitzar si és que el docent ho considera important o necessari com per utilitzar una aplicació en concret, sobretot a batxillerat i cicles formatius, però sempre prioritzant l’ús de l’ordinador. És la nostra normativa interna i a més a més si el fan servir, els hi podem retenir el mòbil i l’han de recollir última hora o, venir els pares de recollir-lo. En el temps lliure o de pati tenim autoritzat l’ús, perquè fins ara la normativa ho permet, evidentment ens ho plantejarem de cara al curs vinent, i que tampoc es pugui fer servir al pati”.

Quique Molina, hi ha sancions per mal ús?

En cas que es fes mal ús, es podria obrir expedient per falta lleu o moderada, o greu en el cas que es fes una gravació durant la classe, o per molestar a un company o docent.

Lluïsa Peralta, directora de l’Institut Coll i Rodés: 

“Encara no ho hem decidit ben bé com ho farem, cal pensar bé tot el que implica; on guardarem els mòbils, per exemple. De totes maneres, des de fa molts anys tenim restringit l’ús del mòbil a les classes, llevat que sigui per qüestions pedagògiques”.

Carles Grabuleda, director de l’Institut Sant Quirze:

“En el nostre cas, la normativa d’ús de mòbils seguia els criteris que havia marcat el Consell Escolar de Catalunya, el 2015. El curs que ve proposarem modificar la normativa d’acord amb els nous criteris que també emanen del mateix Consell Escolar de Catalunya”.

Més informació: Implantació de la normativa en el curs 2024-2025

Aquestes instruccions constitueixen un marc comú per a tots els centres educatius i es basen en la premissa fonamental que l’ús del mòbil als centres ha de ser mínim i justificat des de d’un punt de vista educatiu. El document ha estat elaborat a partir dels resultats dels debats duts a terme les darreres setmanes al Consell d’Educació de Catalunya i entre més de 112.000 estudiants de prop de 1.400 centres catalans.

En aquest sentit, s’estableix una restricció absoluta de l’ús del mòbil per als estudiants d’educació infantil i primària, tant durant l’horari lectiu com no lectiu (esbarjos, menjador, activitats extraescolars, o temps lliure.). En cas que un estudiant porti amb si un dispositiu, aquest haurà de romandre apagat durant tota la jornada.

A l’Educació Secundària Obligatòria, de manera general, es requerirà que els alumnes apaguin els mòbils en ingressar al centre i els guardin al lloc designat. Durant les activitats lectives, el centre podrà decidir si restringir-ne l’ús completament o permetre’l en circumstàncies excepcionals amb fins pedagògics o per raons personals importants. Es recomana que, per a les activitats lectives, el centre prioritzi l’ús de portàtils o altres dispositius proporcionats pel centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button