La GentNotícies

Isabel Sánchez Planiol: “L’angoixa per no perdre el restaurant s’allargarà uns mesos més”

La família Planiol segueix a la corda fluixa i podria perdre el negoci que ha estat regentant a la platja de Fenals des del 1953. Els nervis estaven a flor de pell aquests dies entre els administradors i empleats del mític restaurant, ja que avui 30 de juny, era la data límit que tenia la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, per donar una resposta ferma al recurs a l’alça, que van presentar els propietaris actuals, el passat mes de maig.  Concretament el 19 de maig, s’havia de resoldre l’adjudicació del restaurant, que va quedar parada per la presentació del recurs esmentat, amb l’objectiu d’aconseguir la suspensió de la convocatòria i s’obrís un nou concurs al qual es pogués presentar la família Planiol, per intentar  evitar perdre el negoci, pel ja conegut: error administratiu.

Com comentàvem, aquests dies eren clau, per al futur de les persones que componen els pilars del restaurant Planiol, i dia a dia consultaven la plataforma en línia de la Generalitat per saber la resposta al recurs que van emetre. Ha estat aquest matí del dijous 30 de juny, tal com estava previst, quan la família ha rebut la resolució del recurs, amb clara negativa en la decisió de l’administració amb signatura del Secretari de Territori.  L’escrit comença DECLARANT LA INADMISSIÓ, per extemporani, del recurs dalçada interposat per la senyora Isabel Sánchez Planiol contra la Resolució del director general de Políticas de Muntanya i del Litoral i AIXECAR la suspensió de l’executivitat de la Resolució impugnada.  Cal destacar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des del matí 1 de juliol del 2022.

La família rep aquest escrit molt decebuda, en esperar una resolució favorable i no haver estat així.  Incrèdula davant aquesta decisió, només els queda per davant dos mesos per preparar el recurs contenciós administratiu i esperar que la Generalitat sàpiga veure que tot aquest procés i malson ve derivat per un error administratiu.

Parlem amb l’Isabel Sánchez, propietària del restaurant Planiol, i les seves primeres paraules són que “L’angoixa per no perdre el restaurant s’allargarà uns mesos més” i sorpresa, espera amb més nervis si cal, a aquesta nova data, que marcarà el seu futur.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button