CulturaNotícies

Coneix les claus del perquè aquest estiu no arribarà el festival SOM de MAR a Lloret de Mar

La setmana passada ens fèiem ressò del comunicat que l’organitzadora del festival SOM de MAR va fer públic anunciant que aquest estiu no arribaria la quarta edició del prestigiós esdeveniment musical a Lloret de Mar. Molts lectors no van arribar a entendre les causes i cadascú en va treure les pròpies opinions, conclusions i acusacions. Avui a Lloret Gaceta amb l’anàlisi d’en Joan Carles Amaya, intentarà explicar-ho de manera que tothom ho pugui entendre i donar dades concretes.

Antecedents dels fets:

El passat 7 de febrer de 2023 varen ser aprovades les BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DEL FESTIVAL SOM DE MAR A CELEBRAR DURANT ELS MESOS D’AGOST DEL PERÍODE 2023 A 2026 ALS JARDINS DE SANTA CLOTILDE DE LLORET DE MAR.

Aquestes Bases tenien l’objectiu d’autoritzar a l’espai dels Jardins de Santa Clotilde durant dos anys (2023 i 2024), prorrogables a dos anys més (2025 i 2026).

Per atorgar l’espai, l’empresa havia de presentar una programació musical de prestigi pels anys dels quals estem parlant. El període màxim per la realització dels esdeveniments musicals seria de com a màxim 10 dies, i com a mínim 5 dies. El festival s’hauria de celebrar, en cadascuna de les seves edicions, en el període comprès entre els dies 1 de juny i 30 de setembre, amb el benentès que entre el primer concert i l’últim no podran transcórrer més de 12 dies naturals.

La Memòria a presentar a aquesta licitació s’havia de fer constar:

Un pla de viabilitat econòmica (explicant les fons de finançament i l’existència o no de compromisos de patrocini), preveure les activitats complementàries com la restauració, proposta musical, i garantir un compromís de despesa mínim en la programació musical pels següents imports i anys:

– Festival 2023 ……………………………… 125.000 €

– Festival 2024 ………………………………. 250.000 €

– Festival 2025 ………………………………. 250.000 €

– Festival 2026 ………………………………. 250.000 €

Cal a dir que un dels projectes del Next Generation demanats pel govern sortint era fer un auditori, qüestió que faria ampliar l’aforament, valorat en un inici, segons les dades a les bases, de 1300 persones. Segurament, qui va fer les bases va valorar la pujada de preu, de 125.000 € el 2023, al doble, 250.000 € els tres anys següents, per aquesta “ampliació” d’aforament.

Fins aquí podreu observar de què es tracta aquest contracte, que qui es presentés hauria de fer els seus càlculs de si és viable o no.

Tot i que altres empreses del sector Musical es van interessar per el projecte, entre ells algun molt proper al nostre municipi. El cas és que només es presenta a aquesta licitació una empresa, i aquesta empresa hauria d’haver fet l’entrega d’una garantia o aval bancari, per valor de 20.000 €, que és el que s’estipula a les bases. Aquesta empresa demana ampliar el període a l’hora de presentar el certificat d’aval i l’Ajuntament contesta que ha tingut temps suficient, i el que fa és declarar desert el contractetot i que per aquella època seguien en converses per com fer o no el festival.

Les dates:

07/02/2023 Aprovació Bases reguladores.

08/03/2023 Obertura de sobre A i B, identificació de l’oferta rebuda

13/03/2023 Reunió de la Mesa

29/03/2023 Requeriment, mitjançant Decret d’Alcaldia, a l’empresa perquè presentés la documentació establerta a les Bases, en un termini de 10 dies.

14/04/2023 L’empresa entrega la documentació, no tota.

20/04/2023 Requeriment mitjançant Decret d’Alcaldia de la Garantia definitiva, i documentació de la Solvència Tècnica i la Pòlissa d’Assegurança.

24/04/2023 L’empresa presenta el document de solvència tècnica i la pòlissa d’assegurança i un certificat de l’asseguradora en el que indica que donada la complexitat de l’assegurança de caució (AVAL) necessita mes temps per l’estudi de viabilitat del projecte.

28/04/2023 La Mesa de Valoració proposa declarar desert el procediment per no haver aportat l’empresa la garantia o aval. Mateix dia l’empresa demana ampliar el període per presentar dit aval fins al 10 de maig.

La Junta de Govern acorda no ampliar el període per entregar la garantia, i declara desert l’atorgament de l’autorització municipal.

Conclusions personals

A parer meu, fer aquestes bases per aquest llarg període és un error, primer perquè no tens una clara disposició d’estar actualitzat, segon, perquè el projecte de l’auditori no saps quan estarà enllestit, tercer perquè agreuja molt la garantia (20.000€) que ha d’entregar l’empresa licitadora i quart, que les bases no s’han fet amb un estudi dirigit per professionals del sector que poguessin valorar la dificultat de l’escenari, els seient , l’entrada de camions en el recinte o el reduït aforament real de l’espai… Aquestes bases per aquest any són un NYAP.

Per altra banda, les empreses que concorren han de tenir la solvència per poder entregar l’aval o garantia, si no es disposa d’aquest aval o quantitat de diners, difícilment podran concórrer.

Podeu veure i valorar el perquè no gaudirem del SOM aquest estiu, a no ser que es faci un procediment urgent tot i que entenem que no es el cas.

Curiositat

Al pressupost municipal no consta de l’entrada (ingrés) d’una subvenció de la Diputació de Girona de 30.000 € com a altres exercicis, però si consta d’una despesa de 90.000 € de la realització del SOM de Mar.

“El SOM de Mar a d’existir d’una manera o una altre i segur que finalment arribaran a un acord per fer-ho possible”

One Comment

  1. Me alegro tanto q no se utilicen los jardines de Santa Clotilde para ningún festival de nada, por q lo q se debería de hacer sería preservar la zona y respetarla, y dejar de comerse cada año un poquito más de terreno de ella, ni para festivales ni para casas ni bloques para ricos por q se están cargando la zona, entre una cosa y la otra. Es q este lloret no va a dejar de prostituirse nunca??? Nadie va respetar el pueblo y sus tierras, todo por la pasta y así va, el pueblo con una de las rentas per capita más baja del territorio catalán

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button