Angel AguileraColumnesNotícies

Comunicat important de les darreres actualitzacions de la Plataforma del Tren-Tramvia Lloret-Blanes

Després de les eleccions municipals celebrades el darrer 28 de maig, des de la Plataforma del Tren-Tramvia Lloret-Blanes i, amb la col·laboració de Promoció pel Transport Públic, en vista a les negociacions que puguin dur a terme els diferents partits polítics per a la configuració del nou govern municipal de Lloret de Mar per la legislatura 2023-2027, emetem les següents consideracions:

⚪️El passat 24 de maig de 2023, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), va licitar la redacció de l’estudi per analitzar les diverses alternatives de millora de la mobilitat del corredor entre la Selva Marítima i el Maresme, entre els municipis de Tordera, Blanes i Lloret de Mar.

⚪️L’estudi proposarà millores de diversos modes de transport, AMB l’objectiu de reduir el volum de trànsit rodat que circula per les carreteres GI-600 i GI-682. El document analitzarà el conjunt de les infraestructures de transport en relació a la xarxa viària, la xarxa ferroviària i les vies ciclables, així com les propostes de millora en els serveis de transport públic. En aquest sentit, inclourà la viabilitat d’un tramvia entre Blanes i Lloret de Mar.

⚪️De cada opció analitzada, el document farà una proposta de serveis en funció dels diferents escenaris d’oferta i demanda. També analitzarà amb detall el volum de gasos hivernacle emesos o estalviats per a l’execució de cada escenari, tenint en compte la construcció de l’obra, el manteniment de la infraestructura, l’operació dels serveis i l’impacte pels canvis de mobilitat de les persones usuàries.

⚪️L’estudi compta amb un termini de redacció de quatre mesos i mig des de la data d’adjudicació a l’empresa corresponent. En aquest sentit, considerant els terminis previstos, s’espera que les conclusions de l’estudi i els seus resultats es presentin a finals d’aquest mateix 2023 o durant els primers mesos del 2024.

⚪️Així mateix, cal recordar que Lloret de Mar, per ser un municipi de més de 20.000 habitants, segons la Llei de Canvi Climàtic, ha de comptar amb una zona de baixes emissions (ZBE), plenament operativa i en funcionament, abans que finalitzi l’any 2025.

⚪️Lloret de Mar és un dels municipis de Catalunya que rebrà ajuts per part del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, per un import màxim de 200.000 euros, per definir i executar projectes relacionats amb la seva ZBE.

⚪️En aquest sentit, serà tasca del nou govern municipal planejar les mesures que puguin fer realitat aquesta obligació legal de tenir una ZBE, així com consignar-ne les respectives partides pressupostàries per garantir-ne la implementació.

⚪️D’altra banda, en el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar del 27 de febrer de 2023, tots els grups municipals van votar a favor, per unanimitat, d’una moció per instar al Departament de Territori de la Generalitat a estudiar la incorporació de Lloret de Mar a la xarxa tarifària integrada de títols de transport de Barcelona i Girona, de manera que Lloret pugui beneficiar-se dels beneficis en termes de preus i títols de transport que aquesta mesura implicaria.

En base a les consideracions prèvies, instem i reclamem als partits polítics, de cara als possibles pactes de govern que puguin dur a terme pel nou mandat 2023-2027:

⚪️Que davant la pretensió del proper Equip de Govern de demanar una via d ́accés ràpida a Lloret, les entitats recordem que FGC està realitzant un estudi de plantejament d ́alternatives sostenibles de transport públic i que es comprometin a defensar la implementació de les opcions de transport més beneficioses que es derivin d’aquest estudi, des d’un punt de vista de demanda, viabilitat i impacte mediambiental.

⚪️Que es comprometin a complir amb el mandat legal de fer que Lloret de Mar compti amb una zona de baixes emissions a finals del 2025, tal com requereix la Llei de Canvi Climàtic, mitjançant la creació del Pacte de Mobilitat Local com un espai comú de diàleg on es comencin a treballar accions per desplegar la ZBE amb la deguda antelació garantint l accés d ́entitats i, associacions ciutadanes.

⚪️Que treballin per fer que Lloret de Mar s’integri a les xarxes tarifàries integrades de Barcelona i de Girona.

3 Comentaris

 1. S’està tenint en compte que hi ha en marxa la construcció d’un carril bus entre l’estació de tren de Blanes i Lloret de Mar? aquest projecte ja està aprovat i ha d’estar enllestit pel 2025

  1. Hola benvingut senyor Joan,

   Sóc l´Àngel Aguilera autor del Comunicat. Agraeixo la seva pregunta i, interés en conèixer més sobre nosaltres. Ens resulta molt positiu afavorir el debat social i, públic entorn a la mobilitat.

   La resposta és afirmativa ; sí, la plataforma ciutadana estem tenint en compte el projecte de carril bus BRCAT el corredor Blanes-Lloret, qué com bé vosté afirma está aprovat.

   En aquest sentit i, en la mateixa línia remarcar qué, els documents oficials en la matèria d´Infraestructures de Mobilitat tant el PDM – Pla Director de Mobilitat de Comarques Gironines com el PITC – Pla Infraestructures de Transport Col·lectiu marquen en l´Horitzó 2027 l´execució d´una infraestructura ferroviaria entre Blanes i, Lloret, en segona i darrera fase del carril bus.

   El nostre posicionament el respecte del corredor Lloret-Blanes i, les opcions de transport públic és molt clar i, així ho hem expressat en públic en més d´una ocasió (Jornades de Mobilitat i, a entrevistes a mitjans) el transport en autobús -autocar en molts casos- no acompleix amb els criteris d´accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (persones amb cadira de rodes, carros de nadons, gent gran…) hem sigut testimonis en primera persona qué, sovint les rampes hidràuliques que no pas manual, es troben “espatllades” i, no es garanteix la mobilitat d´aquest col·lectiu social, també cal ser conscient qué la bonificació social per a abonaments tindrá un dia final i, les tarifes -abonaments- tornarán el seu preu habitual. El transport públic entre Lloret i Blanes, tampoc es troba tarifàriament inclós. Un perjudici territorial tant per a l´operador de transport com per a l´usuari. Per aquestes raons defensem fermament el trentram Lloret-Blanes. El tramvia presenta un cost d´explotació menor en comparació amb l´autobus.

   Amb aquests arguments, no volem donar a entendre de que es tracta de competir entre tramvia o, bus de quin es el mitjà mode de desplaçament, més bé considerem qué el sistema urbà Lloret-Blanes presenta l´envergadura suficient com per a tenir una infraestructura ferroviària.
   Entenem qué, el temps de desplaçament es veurà reduït amb l´execució del BRCAT i, per aixó no en fem menció.

   Esperem qué la present resposta hagi sigut de la seva utilitat i, qué en cas de tenir qualsevol dubte addicional, no dubti en comunicar-ho, restarem atents.

   Per a més informació pot consultar les nostres xarxes socials:

   Twitter: @Tramvia_Lloret

   Website: https://tramviablaneslloret.wordpress.com/

   Salutacions,

   Àngel Aguilera.

   Portaveu de la Plataforma Ciutadana Tramvia Lloret-Blanes i, Implantació de la Zona de Baixes Emissions a Lloret.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button