NotíciesPolítica

Ciutadans presenta dues mocions al ple municipal

MOCIÓ PRESENTADA PER CIUTADANS, PERQUÈ EL PLE MANIFESTI EL SEU RECOLZAMENT A UNA SUBVENCIÓ ECONÒMICA PER ALS DAMNIFICATS PER L’ERUPCIÓ DEL VOLCÀ A LA ILLA DE LA PALMA

El passat 19 de setembre va entrar en erupció el volcà de l’illa de La Palma, sense que a dia d’avui s’hagi aturat la seva activitat, destruint més de 1.300 edificacions, unes 10.000 persones han hagut de ser evacuades i unes
700 hectàrees han estat cobertes per lava. Milers de persones del nostre país han perdut tot pel que havien estat treballant tota la seva vida: habitatge, treball, records familiars, plantacions de plàtans i d’un altre tipus de
cultius, etc.

La situació d’aquestes famílies afectades per l’erupció del volcà és d’un desemparament total, necessitaran molt temps i diners per poder reconstruir mínimament les seves vides. El nostre Ajuntament ha participat en infinitats d’actes solidaris durant els últims anys, i en aquest cas concret que ens ocupa creiem que no podem mirar cap a un altre costat i hem d’aportar un ajut econòmic als nostres compatriotes de l’illa de La Palma.
Per tot això, i en atenció a aquestes consideracions, el Grup Municipal de Ciutadans proposa a ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’adopció dels següents ACORDS:

ÚNIC. – Que el plenari de l’Ajuntament es manifesti a favor que en el pressupost municipal de l’any 2022 es creï una partida pressupostària de 10.000 EUROS destinada als damnificats per l’erupció del volcà de l’illa de La Palma.

MOCIÓ PRESENTADA PER CIUTADANS, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS SOBREELEVATS I REDUCTORS DE VELOCITAT AL PASSEIG MARÍTIM I AVINGUDA JUST MARLÈS (exp. 10292021000049)

Se sol·licita la instal·lació, al llarg del Passeig Marítim i Av. De Just Marlés, de passos de vianants sobreelevats i reductors de velocitat dels denominats “lloms d’ase” segons els casos en els passos ja existents. Així com augmentar el seu nombre al passeig Camprodon i Arrieta fins a la bifurcació amb Av. Pau Casals, que només hi ha quatre, clarament insuficients i que hauria d’haver-hi un per cada carrer que aflueix al Passeig.

Els passos de vianants sobreelevats així com els elements denominats “Lloms d’ase” i que són bandes transversals d’alerta prèvies al pas de vianants, instal·lats amb totes les particularitats tècniques i de senyalització vertical d’acord amb la O. Ministerial (FOM) 3.053 / 2008 de 23 de setembre, tenen com a finalitat fer reduir la velocitat als límits establerts.

L’objectiu de la instal·lació d’aquests dispositius és aconseguir una major seguretat viària per a les persones fent de passeig marítim i de la riera un lloc més agradable, humà, sostenible i net, ja que es pot aconseguir d’aquesta manera reduir la circulació en benefici de la seguretat dels vianants i per tant de personal que això comporta.
Tots recordem fa uns anys com unes quantes nits d’estiu, es va convertir l’Av. Just Marlés en un “circuit de velocitat” on els vehicles van circular a grans velocitats des de la parada de taxis a la fi de la riera, desbordant a la policia sense mitjans per aturar tal temeritat. Amb la instal·lació d’aquests elements queda resolt.

Així mateix, ressaltar que amb aquesta instal·lació anem a minimitzar o potser detreure la gran afluència de vehicles que, en les tardes d’estiu,especialment en dies festius, col·lapsen el passeig marítim i la riera.
Vehicles que procedents de la carretera GI-682 accedeixen per l’Av. Pau Casals per sortir de nou a la carretera per l’Av. Just Marlés. I que accedeixen només per la creença que van a eludir la caravana de la carretera GI-682. I
que no només no ho aconsegueixen, sinó que a més ens col·lapsen. Aquesta situació també és evitable amb la col·locació estratègica d’efectius policials que impedeixin l’accés als vehicles només de pas.

Aquest col·lapse a què em refereixo no és per res al·lusiu a la desmesurada afluència de vehicles que hem patit aquest estiu. El referit col·lapse s’observa des de anys anteriors, el qual és consubstancial i inseparable al problema de saturació per insuficiència en l’absorció de vehicles de la carretera GI-682.
Per tant, la instal·lació d’aquests dispositius i passos de vianants elevats vol proporcionar seguretat i qualitat de vida en tant que disminuint el trànsit de vehicles de combustió interna es beneficiaria de la qualitat de l’aire i per tant de l’entorn.

Es fa constar que tant l’obra d’implantació de passos sobreelevats, que serien només tres, a saber, les afluències a passeig marítim de carrers Rafael de Casanova, plaça de Venècia i Calafats, com la col·locació dels dispositius reductors de velocitat denominats com de “llom d’ase” en la resta de passos de vianants es tractaria d’un cost assumible i baix, comparable al benefici que proporcionaria.
Resumint, en els passos de vianants ja existents col·locar els reductors de velocitat de banda a banda de la calçada per evitar que els conductors de motocicletes efectuïn esquivaments i els tres de nova construcció sobreelevats.
Per tot això i en atenció a aquestes consideracions, el Grup Municipal de C’s., proposa a ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar l’adopció del següent ACORD:

ÚNIC. – Encarregar a la Comissió de Vàlida el seu estudi detallat per adoptar les mesures pertinents anteriorment exposades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles relacionats

Back to top button